Sfântul Maslu se săvârşeşte în Biserica Ortodoxă pentru vindecarea bolnavilor. Se întemeiază pe învăţătura Sfântului Apostol Iacov,care spune:„E cineva în suferinţă ? Să se roage! E cineva bolnav? Să cheme preoţii să se roage pentru el ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea îl va mântui pe cel bolnav şi,dacă a avut păcate,i se vor ierta”.

Pe cine vindecă Sfântul Maslu?

Scriptura spune că Domnul îi vindecă doar pe cei care cer acest lucru cu multă credinţă. Mai mult,înainte de a cere vindecarea,în urma căreia obţin şi pacea sufletească,trebuie să ţină post şi să-şi mărturisească toate păcatele,ca în pilda celor doi orbi care strigau şi cereau vindecare.

Atunci,Fiul lui Dumnezeu i-a întrebat:„Credeţi că pot să fac Eu asta?“ „Da,Doamne!“,au răspuns ei. „După credinţa voastră fie vouă”,le-a zis Domnul. În acel moment,le-a revenit vederea.

Suferinzii sunt unşi cu untdelemn

Potrivit tradiţiei creştin-ortodoxe,Sfântul Maslu este o slujbă săvârşită de cel puţin trei preoţi,în zilele de post,fie la căpătâiul bolnavului,fie la biserică.

Sfinţii părinţi spun o rugăciune şi apoi îi ung cu untdelemn pe cei bolnavi.

Credincioşii suferinzi care participă la taină trebuie să nu fie certaţi cu cineva,numai aşa îşi vor uşura cu adevărat suferinţa trupului şi a sufletului.

Totodată,şi rudele celor suferinzi trebuie să se apropie de Dumnezeu,să ierte şi să spună rugăciuni.

Slujba este ţinută de cel puţin trei preoţi

Taină propovăduită de Apostoli

Mântuitorul a fost cel care a dat darul Sfântului Maslu şi Apostolilor. El i-a înzestrat cu puterea de a alunga duhurile rele şi de a vindeca orice boală şi neputinţă a unei persoane.

El le-a spus apostolilor:„Cei care cred să urmeze aceste semne:în numele Meu,demoni vor izgoni,peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor însănătoşi”.

Sfinţii apostoli au propovăduit pocăinţa şi au vindecat mulţi bolnavi,prin ungere cu untdelemn.

Înainte de Maslu,credincioşii se roagă

Sănătatea,dar al lui Dumnezeu

Biserica Ortodoxă Română ne îndeamnă ca măcar în anul care va urma să privim sănătatea ca pe un dar al lui Dumnezeu şi ca pe o responsabilitate umană.

De aceea,este foarte important să avem grijă de sănătatea noastră şi să ne ferim de vicii.

Să încercăm să nu mai fim nepăsători la problemele celor din jur şi să-i ajutăm cât şi cum putem,chiar şi cu o vorbă bună. 

Ce-ar fi ca la rugăciunea de seară să trimiţi un gând bun şi pentru cei aflaţi în suferinţă? Puterea rugăciunii tale va ajunge,cu siguranţă,la ei.

 La Maslu,rudele se roagă pentru însănătoşirea bolnavului

Rugăciune cu putere tămăduitoare

Doamne Iisuse Hristoase,Dumnezeul nostru,primeşte smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor şi,ca un îndurat,cu dreapta Ta cea atotputernică,stinge focul ce m-a cuprins,încetează-mi boala şi,cu milostivirea Ta,ridică-mă din patul durerii,întru slava numelui Tău.

Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre,Hristoase Dumnezeule,şi Ţie slavă înălţăm,Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!