Dacă descoperi o problemă, oricât de mică, este important să ai o discuţie cu educatoarea. Dragostea faţă de carte se dezvoltă în primii ani de şcoală şi ar fi păcat ca progresul copilului tău să fie împiedicat de un profesor prea… zelos. La fel de importantă este o bună comunicare cu cel mic, pentru a-i păstra nivelul de entuziasm la cote maxime şi pentru a-i insufla iubirea faţă de cunoaşterea lumii în care trăieşte.

Fiecare clasă are planuri de lecţii, obiective şi aşteptări diferite de la elevi, însă, în general, acestea sunt cele mai importante lucruri pe care un copil de clasă primară ar trebui să le acumuleze:

Citire şi scriere

 1. Cititul unor cărţi simple în grupuri de elevi, alături de educatoare;
 2. Practicarea lecturii independente;
 3. Identificarea ideilor dintr-o poveste şi redarea lor în ordine cronologică;
 4. Îmbogăţirea vocabularului cu (aproape) toate cuvintele folosite frecvent în conversaţii;
 5. Învăţarea procesului de organizare a gândirii prin intermediul scrisului;
 6. Învăţarea tuturor literelor alfabetului şi cum se scriu acestea - litere mari şi mici;
 7. Scrierea unor cuvinte şi propoziţii simple. Scriere de scurte „poveşti” din doua-trei propoziţii;
 8. Noţiuni de bază despre punctuaţie şi folosirea majusculelor în propoziţii;
 9. Noţiuni de bază într-o limbă străină, de preferat engleza, pentru că este absolut necesară tinerei generaţii (a ajuns să fie cunoscută drept a doua limbă „nativă” aproape peste tot pe glob). Dacă şcoala la care merge copilul tău nu are ore de engleză de la clasa 1, poţi lua în considerare această variantă pentru a-i deschide dragostea faţă de această limbă. Un curs independent, cu grupuri de elevi mici, îl va ajuta să progreseze rapid şi să fie evaluat obiectiv, de o entitate independentă. Tot aici copilul tă, indeferent de vârstă, se poate pregăti pentru examenele Cambridge.

Abilităţi de socializare şi comunicare

 1. Construirea unei mai bune abilităţi de a fi atent, de a urma instrucţiuni clare şi de a vorbi pe rând;
 2. Construirea unor abilităţi de lucru în echipă, la un proiect de grup;
 3. Dezvoltarea abilităţii de a pune întrebări pentru a-şi clarifica orice confuzie;
 4. O mai mare încredere în exprimarea opiniilor şi împărtăşirea unor poveşti cu colegii de clasă.

Matematică

 1. Să numere până la 120 în grupuri de doi, cinci şi zece. Recunoaşterea şi scrierea tuturor numerelor până la 120;
 2. Înţelegerea noţiunilor de „egal”, „mai mic” şi „mai mare”, învăţarea adunării şi scăderii şi familiarizarea cu simbolurile: „+”, „-”, „=”, „<” şi „>”;
 3. Adunarea şi scădere „în minte” a unor numere până la 20;
 4. Noţiuni elementare despre bani şi adunarea unor sume de bani;
 5. Identificarea unor forme geometrice simple;
 6. Noţiuni despre cum măsurăm lungimea şi greutatea;
 7. Înţelegea şi identificarea unor fracţii simple, precum: ½, ⅓ sau ¼;
 8. Cum se citeşte ora pe un ceas analog.

Ştiinţe şi studii sociale

 1. Înţelegerea mai profundă a celor cinci simţuri;
 2. Identificarea animalelor şi clasificarea acestora în grupuri (marine, mamifere, reptile etc.)
 3. Noţiuni elementare despre viaţa marină şi oceane;
 4. Noţiuni despre ciclurile vieţii;
 5. Identificarea României pe hartă, care sunt continentele şi oceanele lumii;
 6. Înţelegerea faptului că toate organismele vii trebuie să crească.

Copilul tău ştie toate aceste lucruri?

Sursă foto: Pexels