Acte ajutor de deces în 2019

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului;
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale;
  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
  • adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

Ajutorul de deces nu mai este acordat doar salariaţilor. Suma e acordată în 3 zile lucrătoare. De 2 ani, Casa de Pensii oferă ajutorul de înmormântare. Beneficiarii sunt: partenerul rămas în viaţă, părintele sau copilul, informează Casei Naţionale de Pensii Publice.