Special pentru copiii de peste 11 ani a apărut la EdituraCartier volumul „Sexualitatea explicată adolescenţilor”. Autoarea MagaliClausener-Petit răspunde multor frământări ale tinerilor legate de schimbărilecorpului,de toate noile griji care angrenează acest lucru. Cartea se doreşte afi un manual de educaţie sexuală cu informaţii de natură tehinică,dar şi oanaliză cu privire la întrebările pe care le şi le pun adolescenţii.