Copilul sau copiii trebuie să aibă până la 12 ani şi să fie înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ. În cazul părinţilor cu copii cu dizabilităţi, vârsta acestora trebuie să fie de până la 18 ani. 
Pentru aplicarea acestei legi, Guvernul trebuie să stabilească, prin hotărâre, numărul de zile acordate în acest scop.
 „Începând  din 17 martie, părinţii sunt protejaţi şi din punct de vedere financiar, fie că lucrează la stat sau în mediul privat. Angajatorii nu pot refuza acest drept al părintelui câtă vreme munca nu poate fi prestată la domiciliu sau felul muncii nu permite aplicarea dispoziţiilor în legătură cu telemunca. Cererea se face de un singur părinte, iar celălalt trebuie să dea o declaraţie pe propie răspundere din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni”, a declarat avocatul Victor Stănilă, managing partner la Victor Stănilă Law Office.

Există o limită pentru remuneraţia zilnică

Părintele nu poate încasa mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
„Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Astfel, având în vedere că luna martie are 22 de zile lucrătoare, înseamnă că părintele poate primi cel mult 185 de lei pe zi” , a explicat avocatul Victor Stănilă.
Cine poate sta acasă cu copilul
Un singur părinte va putea beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor.

Legea nu se aplică angajaţilor din toate domeniile de activitate.

Astfel, nu pot beneficia de aceste prevederi angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă. Acest lucru va fi posibil doar dacă angajatorul îşi va da acordul.  

Atenţie! Dacă activitatea prestată se poate desfăşura şi de acasă, angajatorul poate să nu acorde aceste zile libere.

Telemunca este reglementată în România din 2018.

Mai multe informaţii despre telemuncă oferă avocatul Victor Stănilă, într-un articol publicat aici. 

Sursa foto: pixabay.com