Există patru feluri de rugăciuni: rugăciunea lăuntrică, rugăciunea exterioară, rugăciunea personală şi rugăciunea comună. Prin rugăciune, intrăm în contact cu Dumnezeu, cu Maica Domnului şi cu alţi sfinţi. Mintea şi inima noastră se contopesc cu textele liturgice care invocă ajutorul divin. Pentru ca rugăciunea să aibă efect, este bine să te rogi în linişte, fără a-ţi lăsa gândurile să fugă în altă parte.

Roagă-te la miezul nopţii

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că rugăciunile de la miezul nopţii sunt deosebit de puternice. „Aşa cum rugăciunile făcute noaptea de Apostolii Pavel şi Sila au deschis porţile temniţei, tot aşa şi rugăciunea făcută noaptea de către creştini poate deschide porţile Cerurilor“, susţinea acesta. Mai mult, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea despre rugăciune că „este arma cea mai tare, vistierie care niciodată nu se goleşte, bogăţie nesecată, liman fără valuri, temelia păcii, rădăcină, izvorul, mama tuturor bunătăţilor, mai puternică decât o împărăţie“. Creştinii pot rosti la miezul nopţii orice rugăciune doresc, însă, pe lângă aceasta, trebuie să citească psalmul 50 din Psaltire, apoi o catismă, care conţine mai mulţi psalmi.