Când ne gândim la această stea, ne imaginăm un disc mare şi galben. Totuşi, eticheta de „galben“ este înşelătoare, deoarece Soarele arde într-un alb strălucitor.Văzut de pe Pământ, Soare-le poate adopta nuanţe mai calde, mai ales la răsărit sau la apus, deoarece atmosfera pla-netei noastre împrăştie cel mai mult lumină albastră şi verde. Atunci când razele solare sunt filtrate de atmosferă, ele capătă acea culoare alb-gălbuie pe care o percepem şi noi.

Cât de mare este aceas-tă stea din centrul sistemului solar? Cercetătorii consideră că este nevoie de 109 planete precum este Pământul pen-tru a acoperi complet discul solar. Tot ei susţin că circumfe-rinţa Soarelui este de 4.370.000 de kilometri. Altfel, Soarele nu este chiar un gigant, ci o stea de dimensiuni medii, prin com-paraţie cu alte stele din galaxia noastră. Există stele chiar şi de 700 de ori mai mari decât Soa-rele şi de zeci de mii de ori mai strălucitoare.

Când vei afla câte grade are soarele, vei înţelege de ce nu poţi sta, vara, sub razele lui directe. La suprafaţa acestei stele, temperatura ajunge la circa 6.000 ºC. Asta nu-i nimic comparativ cu gradele înregis-trate la nivelul coroanei solare: 2-3 milioane de grade Celsius. Aceste temperaturi enorme se înregistrează deoarece vântul solar care împrăştie razele sunt foarte puternice şi alimentează creşterea temperaturii.

Soarele are o vârstă de 4,5 miliarde de ani. Se spune că acest astru a ajuns la mij-locul existenţei lui, durata de viaţă preconizată pentru stele precum este Soarele fiind de 9 sau 10 miliarde de ani. După această vastă perioadă de timp, acesta va deveni un gigant roşu şi rece, de 2.000 de ori mai stră-lucitor decât este azi, făcând Pământul de nelocuit.

În antichitate, Soarele era venerat şi considerat un zeu. Cultul Soarelui a fost centrul vieţii religioase a mai multor civilizaţii, cum ar fi Egiptul an-tic, Imperiul Inca din America de Sud şi poporul Aztec de pe teritoriul de astăzi al Mexicului. Cu toate acestea, în hinduism, Soarele este considerat şi astăzi un zeu. Mulţi dintre aceşti zei antici au fizionomie omenească şi sunt înfăţişaţi cum zboară pe cer într-un car. La vechii egipteni exista zeul Ra, iar la greci, zeul Helios. Cele mai multe astfel de zeităţi solare sunt masculi-ne, în timp ce zeităţile lunare sunt predominant feminine.

FOTO Shutterstock.com