Aceeaşi pace trebuie s-o fi contemplat aici şi domnitorul Vlad Ţepeş în 1461, de vreme ce a dispus ridicarea unui aşezământ mănăstiresc pe acest petic de pământ dintre mlaştini – aceleaşi care, peste alte două veacuri, aveau să-i înghită pe turci în celebra bătălie de la Călugăreni.

Legenda lui Vlad Ţepeş

Ctitoria, care prevedea un schit de lemn, cu biserică şi chilii, a reuşit să adune sub acelaşi acoperiş călugării sihaştrii din zona Neajlovului. Din păcate, peste alţi 15 ani, mânăstirea Comana avea să devină ultimul refugiu al domnitorului, cel de veci, după ce, în timpul asaltului asupra turcilor din decembrie 1476, Vlad Ţepeş a fost capturat şi decapitat în pădurile Comanei, la fântâna cu nuc (foarte aproape de mănăstire) – capul fiind dus sultanului, ca dovadă a morţii sale, iar trupul fiind înmormântat în curtea mănăstirii. Legenda locală se confruntă în acest punct cu consemnările lui Nicolae Iorga, care indică Mănăstirea Snagov drept loc de îngropăciune, dar ultimele excavaţii arheologice au scos la iveală mormântul unui bărbat decapitat, îngropat cu monede din vremea lui Ţepeş, care confirmă legenda.