Pasărea impresionează nu doar prin frumuseţe,ci şi prin spectacolul extraordinar pe care-l dă,menit să atragă atenţia partenerelor înaripate din aceeaşi specie. Se plimbă ţanţoş,după care îşi desface evantai coada stufoasă,plină de „ochi“ irizanţi. Apoi,îşi scutură corpul şi scoate sunete ascuţite,tânguitoare. Când se înserează,păunul se refugiază pe crengile copacilor,de unde coboară înainte de ivirea zorilor. Când se simte ameninţat,o ia la fugă,scoţând sunete prin care-şi avertizează semenii. Din cauza penajului bogat,poate zbura doar pe distanţe scurte.