Rugăciunea Sfintei Eugenia îţi curăţă sufletul de păcate

„Sfântă Eugenia, muceniţă a lui Hristos, dănţuind acum cu bucurie împreună cu Oştile îngerilor, ca o fecioară fără de pri­hană şi ca o purtătoare de cunună preafericită, roagă-te să se dea har celor ce cu dragoste te laudă pe tine.

Nevoindu-te cu ostenelile pustniceşti, te-ai preamărit în lupte muceniceşti. Şi ai adus pe mulţi mântuiţi la Ziditorul tău. Că din Dumnezeiască dragoste ai lăsat cele trecătoare. Lupte bărbăteşti ai îndurat.

Pentru aceasta, după săvârşirea din viaţă, ai aflat Viaţa Cea fără de sfârşit. Sfântă Cuvioasă fecioară şi Muceniţă Eugenia, mireasa cu totul frumoasă a lui Hristos Dătătorul frumuseţilor, ai fost înfrumuseţată cu ostenelile pustniceşti. Strălucind ai luminat cu luptele muceniceşti, întocmai cu îngerii petrecând pe pământ. Şi cu ei dănţuieşti acum în casa Părintelui Ceresc.

Te rugăm, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei aflaţi în nevoile vieţii trecătoare. Roagă-te să ne dăruiască harul cel de viaţă dătător. Cere pentru noi credinţa curată, viaţa luminată, răbdare în încercări, bărbăţie în luptele împotriva patimilor, bucuria împlinirii poruncilor dumnezeieşti, iubire de vrăjmaşi, smerenie şi blândeţe, iertare de păcate.

Roagă-te lui Hristos Dum­nezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cin­stesc sfântă pomenirea ta. Să proslăvim Numele cel Sfânt al Domnului, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum si pururea şi în vecii vecilor.

Amin.”

Sursa: doxologia.ro