Pentru că Pogorârea Sfântului Duhului a avut loc la 50 de zile de la Învierea Mântuitorului, este cunoscută şi sub denumire de Cincizecime.

La Sfânta Liturghie desfăşurată în biserici, de Rusalii, credincioşii primesc ramuri de nuc sau tei, care simbolizează limbile de foc prin care s-a arătat harul Duhului Sfânt. Începând cu această zi, se rosteşte rugăciunea "Împărate Ceresc". 

Rosteşte-o şi tu, pentru a avea parte de linişte şi binecuvântări.

„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, că să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea vindecătoare. Luminează mintea noastră, că să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să
nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu. Amin!“.