Totul a început în comunism, când Ceauşescu a dorit să facă la Roşia Poeni cea mai mare exploatare de cupru din Europa de la acea veme. Exploatarea zăcământului a demarat în 1978, iar producţia de cupru în 1983. O parte dintre cei 1.000 de săteni au fost atunci desăpăgubiţi şi au reuşit să se mute din localitate. Cei care au rămas au fost nevoiţi să se mute tot mai sus pe deal, pentru a se feri de iazul de steril. A urmat un dezastru ecologic. La începutul anului 1986, când a început deversarea sterilului, trăiau sute de familii în zonă, numărul acestora reducându-se semnificativ. Pentru a ajunge în civilizaţie, oamenii care au rămas aici au de parcurs câţiva kilometri buni.

Iazul de decantare Valea Şesii este locul de depozitare a sterilului provenit de la exploatarea minieră de suprafaţă Roşia Poieni. Aici ajung reziduurile de la cariera exploatată de Cupru Min. Apele sunt foarte acide, iar cele bazice curg prin afluenţi în râul Arieş şi afectează întreaga zonă. În plus, aici mai produce efecte şi leşierea sterilului, prin care acidul sulfuric şi sulfaţii de metale grele ajung în apă şi sol, generând poluarea intensă a bazinului hidrografic.

În prezent, peisajul dezolant de aici a devenit o atracţie turistică, fiind, de asemenea, căutat de fotografi şi de producătorii de film. Doar turlele bisericii par a mai aminti de ceea ce a fost cândva localitatea.