Creştinătatea considera că cifra este compusă din adunarea cifrei 3 (simbolul Trinităţii) cu cifra 4 (simbolul punctelor cardinale).  Biserica lui Hristos are 7 Taine, acestea fiind botezul, mirungerea, împărtăşania, pocăinţa, hirotonia, nunta, maslul.

Simbol al Divinităţii, în Vechiul Testament

În Vechiul Testament, cifra 7 apare în diferite momente-cheie, ceea ce duce cu gândul la ideea de semn al perfecţiunii. Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile, iar într-a 7-a s-a odihnit, ultima zi a Creaţiei fiind considerată o zi sfântă. În credinţa creştină, ea simbolizează liniştea, milostivirea şi pacea. Aşa cum arată Vechiul Testament, vechiul oraş Ierihon a fost înconjurat de şapte preoţi în 7 zile, sfeşnicul are 7 braţe, psalmistul David îl laudă pe Dumnezeu de 7 ori într-o zi, şi de 7 ori s-a scăldat Neeman Sirianul în Iordan pentru a se vindeca de lepră.

Cifra 7 în Cărţile Sfinte

„În ziua a şaptea S-a odihnit Dumnezeu de toate lucrările Sale pe care le făcuse.“
 „Şapte perechi de animale şi păsări curate a poruncit Dumnezeu lui Noe să bage în corabie înainte de a începe potopul.“
„După şapte zile a dat drumul Noe a doua oară porumbelului din corabie, iar acesta s-a întors având în cioc o ramură de măslin verde.“
„Şapte sunt darurile Duhului Sfânt: Frica, Buna credinţă, Înţelepciunea, Tăria, Sfătuirea, Priceperea, Cunoştinţa.“
„Şapte sunt stâlpii peste care înţelepciunea lui Hristos a zidit casa Sa (Biserica).“
„Mântuitorul porunceşte să iertăm de şaptezeci de ori câte şapte.“
 „Şapte sunt duhurile care stau înaintea lui Dumnezeu şi a scaunului Său de domnie.“
 „Şapte sunt urgiile apocaliptice.“
„Şapte sunt duhurile lui Dumnezeu pe care le trimite în tot pământul.“
 „Şapte sunt cele vrednice lui Hristos: puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava, binecuvântarea.“  

Considerată sacră în Noul Testament

În Noul Testament, cifra 7, dar şi multiplul acesteia, este folosită în anumite momente de însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. Regulile Bisericii sunt 7 la număr, ceea ce arată că cifra a căpătat, de-a lungul vremii, o semnificaţie sacră în religia creştină. În Cartea Apocalipsei, cifra este simbolul purificării şi al curăţării oamenilor de păcate. De asemenea, păcatele capitale de care aminteşte Sfânta Scriptură sunt 7 la număr, iar virtuţile omului tot atâtea. Tot atâtea taine au fost dictate de Dumnezeu pentru mântuirea omenirii şi tot 7 au fost Sinoadele ecumenice care au stabilit Crezul creştin şi alte dogme. La taina Sfântului Maslu se citesc 7 Evanghelii, considerate vindecătoare de spaime şi boli.

Un semn al perfecţiunii

Cifra 7 simbolizează desăvârşirea lumii şi împlinirea vremii. Sfântul Augustin credea că cifra măsoară timpul istoriei şi vremea pe care omul o petrece pe pământ. Dacă Dumnezeu se odihneşte în cea de-a 7-a zi, arată Sfântul Augustin, El o face deoarece vrea să se deosebească de creaţia Lui şi să îi îngăduie să cinstească această zi sfântă. Omul este chemat să se întoarcă spre Dumnezeu şi să se roage în semn de mulţumire.

Ştiai că...

...în popor, se spune că cifra 7 este aducătoare de noroc şi belşug? O vorbă din bătrâni spune că cine visează această cifră magică îşi va întâlni în scurt timp sufletul pereche.