Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, episcopul Pentapoliei, este sărbătorit de credincioşii ortodocşi în fiecare an, pe data de 9 noiembrie. Este unul din cei mai noi sfinţi canonizaţi de biserica Greciei în acest secol.

S-a născut la jumătatea secolului trecut, în 1846, în Selivria Traciei din părinţi credincioşi, dar săraci. A fost botezat Anastasie şi a primit educaţie creştinească. A studiat teologia şi scrierile sfinţilor părinţi la Constantinopol. În 1866, pe când avea 20 de ani, a-a stabilit în insula Hios, unde a predat la şcoală teologia câţiva ani. A simţit însă că locul lui nu este acolo şi a intrat la mănăstire. A fost tuns la monahism la 30 de ani şi a primit numele de Lazăr. La schimnicie a primit numele pe care-l va purta în veşnicie, Nectarie.

 Începând cu anul 2002, Mânăstirea Radu Vodă din Bucureşti este un adevărat loc de pelerinaj pentru românii din toată ţara, datorită moaştelor donate de un arhiereu grec.

Rugăciune către Sfântul Nectarie

O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor şi ale trupurilor noastre. Ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbeşte de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus-pinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa? Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm să ne vii în ajutor. Ştim, o, alesule ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginţi arătându-te. Nu cunoaştem nici sufe¬inţă şi nici durere pe care să nu le poţi alina. Nu cunoaştem nici o boală căreia tu să nu îi poţi aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credinţă şi în răbdare, şi să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri. Către Acela roagă-te, ca să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi cu rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

FOTO doxologia.ro