Alături de Sfântul Stelian, Sfântul Spiridon, Sfintul Nicolae şi Dominic Savio au rămas în tradiţia religioasă iubitorii şi protectorii pruncilor, mai ales a celor bolnavi şi aflaţi în încercările vieţii.

Curaţi şi plini de dragoste din fragedă pruncie, Sfinţii Stelian, Spiridon şi Nicolae,dar şi Sfântul catolic Dominic Savio au ocrotit şi ajutat copiii şi tinerii, fiind adevărate modele de sfinţenie pentru toţi creştinii. Au dat tot ceea ce aveau săracilor şi au ales viaţa monahală, rugându-se Domnului şi săvârşind minuni pentru pruncii bolnavi.

Copiii găsesc vindecare la Sfântul Stelian

La fel ca Sfântul Nicolae, care a fost mai întâi pustnic şi apoi trimis de Domnul printre oameni pentru a le arăta dreapta credinţă,şi Sfântul Stelian a dorit atât de mult să facă voia lui Dumnezeu şi să-L cunoască mai bine,încât şi-a dat toate bogăţiile pe care le avea de la părinţii săi şi a ales să-şi petreacă viaţa în rugăciune şi sihăstrie.

El s-a retras cu totul din lume,mergând între oameni numai pentru a-i sfătui şi a-i alina. Aşa s-a întâmplat odată să întâlnească un copil rănit, Şi-a pus atunci mâna deasupra lui şi, pe dată, acesta şi-a revenit. De atunci, a început să ajute atât pe copiii bolnavi,cât şi pe cei care aveau nevoie de îndrumare duhovnicească,familii din diverse categorii sociale cerându-i să le educe copiii.

Rugăciunile lui au fost de ajutor şi femeilor care nu puteau avea prunci,iar atunci când o boală aducătoare de moarte a început să secere pruncii, părinţii l-au chemat pe Sfântul Stelian şi mulţi dintre micuţi au fost salvaţi. Chiar şi după moartea lui, a continuat să facă minuni pentru copiii ai căror prinţi îl chemau în ajutor.

Copiii grav bolnavi sunt alinaţi de Sfântul Spiridon

Sfântul ocrotitor al Insulei Corfu,din Grecia,Sfântul Spiridon protejează şi spitalele,precum şi pe cei bolnavi. A primit haruri minunate de la Dumnezeu pentru credinţa lui. Vindeca boli, avea darul înainte vederii,a povăţuit pe mulţi pe calea cea dreaptă a credinţei.Un alt miracol pe care l-a săvârşit a fost acela de a da viaţă din nou copilului unui femei.

Nu a trăit pe insula pe care o ocroteşte,dar moaştele sale au fost aduse pe insulă acum circa 500 de ani şi sunt păstrate cu grijă. Despre el se spune că este şi „Sfântul călător”,care merge la cei care au nevoie de ajutorul lui spre vindecare. În fiecare an,la 12 decembrie, papucii Sfântului Spidiron sunt schimbaţi,fiind de fiecare dată tociţi,ca dovadă a drumurilor pe care le parcurge.

Cea mai cunoscută minune a sa a fost aceea prin care a demonstrat adevărul despre credinţă la Primul Sinod Ecumenic. A arătat unui eretic al lui Arie că aşa cum o cărămidă este una şi alcătuită din pământ,apă şi foc,deci trei elemente, aşa şi Dumnezeu este Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Sfântul Nicolae îi protejează pe micuţii săraci

Unul dintre cei mai iubiţi sfinţi creştini,Sfântul Nicolae s-a arătat mereu iubitor faţă de copii. După moartea părinţilor săi,şi-a împărţit toată agoniseala săracilor. Un timp,a trăit ca pustnic,apoi a mers în cetatea Mira.

Cum arhiereul cetăţii se mutase la Domnul,episcopii s-au adunat pentru desemnarea unui succesor şi au căzut de acord să-l aleagă pe cel care va intra primul în biserică a doua zi. Sfântul Nicolae, îndemnat de Duhul Sfânt, a ajuns cel dintâi în biserică şi aşa a fost numit episcop. Ca arhiereu s-a pus în slujba celor săraci.

Stă scris în „Vieţile Sfinilor” că Sfântul Nicolae a aflat odată de necazurile unui bărbat din cetate. Acesta avea trei fete şi cum erau extrem de săraci,tatăl lor se gândea să le dea „spre desfrânare”. Sfântul Nicolae a luat atunci trei legături cu galbeni,a mers în miezul nopţii la casa bărbatului şi le-a lăsat pe fereastră. A doua zi, găsind bani, omul a plâns cu lacrimi fierbinţi şi gândindu-se că Dumnezeu s-a îngrijit de el, a renunţat să-şi trimită copilele la pierzanie. Ca urmare a acestei fapte a sfântului a apărut obiceiul ca toţi copiii cuminţi să primească daruri în ghetuţe în ziua de 6 decembrie, când este celebrat sfântul.

Sfântului Dominic Savio redă credinţa copiilor

Sfântul Dominic Savio,patron al micilor infractori,pe care-i aduce pe calea cea bună,s-a născut într-o familie de oameni modeşti. La vârsta de şapte ani, când a primit, după tradiţia catolică, Prima Împărtăşanie, s-a hotărât ca ţelul său în viaţă să fie: „Mai degrabă moartea,decât să păcătuiesc”.

La 12 ani,a fost primit la seminar pentru a deveni preot catolic. Dumnezeu însă l-a chemat la el prea curând,la numai 15 ani. De mic, Sfântul Dominic a fost un model pentru copiii şi tinerii creştini. Avea doar zece ani,când unul dintre colegii de şcoală a făcut o boacănă, iar Dominic a luat vina asupra sa. Când profesorul a descoperit adevărul, Dominic a răspuns că preferă să se sacrifice pentru ca prietenul lui să nu fie dat afară.

La scurt timp după moartea sa,s-au petrecut o serie demiracoleatribuite de către credincioşi rugăciunii şi binecuvântării tânărului Dominic Savio. Prin urmare,el a fost declarat sfânt în anul 1957 de către Papa Pius al XII-lea. Este pomenit în rugăciuni de către credincioşii ai căror copii au căzut sub influenţe negative,devenind infractori,sau care au luat-o pe un drum greşit în viaţă.

Rugăciunea părinţilor pentru copii

Doamne,Dumnezeul nostru,Cela ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om şi ai suflat în faţa lui suflarea de viaţă şi,binecuvântându-l,ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul”,cu multă umilinţă rog marea Ta bunătate,ca neîncetat să reverşi harul Tău şi să te milostiveşti asupra copiilor mei,pe care Tu ai binevoit să mi-i dăruieşti.

Umple-i pe ei de înţelepciune şi pricepere. Îndreaptă paşii lor pe căile omeniei,ale dragostei de oameni şi ale buneicuviinţe. Ajută-mi să cultiv în ei bunătatea şi să-i fac folositori obştei în mijlocul căreia trăiesc.

Nu cer pentru ei,Doamne,bogăţii pământeşti,ci te rog dă-le un trup sănătos şi iubitor de osteneală,precum şi suflet luminat şi râvnitor spre tot binele,ca să ajungă buni fii ai Sfintei noastre Biserici şi vrednici cetăţeni ai Patriei,ca de-a pururi să binecuvânteze numele Tău. Amin

Rugăciuni vindecătoare, detalii despre icoanele făcătoare de minuni din România, despre sfinţi şi mănăstiri unde se înfăptuiesc miracole găseşti şi în publicaţia specială „Click! pentru femei!“, „Mănăstiri, rugăciuni şi icoane făcătoare de minuni din România“! Revista se vinde individual sau cu brăţară mănăstirească, cu cruciuliţă de diverse modele! Atenţie! Tirajul este limitat.