Planul Strategic de Acţiune (PSA) a fost decretat pentru cele şase ţări riverane – Bulgaria,Georgia,România,Rusia,Turcia şi Ucraina,şi a fost semnat la Istanbul,de către miniştrii de mediu din ţările respective. Acest plan promoveazăcolaborarea tuturor ţărilor costiere în vederea reducerii impactului poluării asupra ecosistemului marin. Documentul conţine un set de strategii şi măsuri pentru salvarea şi reabilitarea Mării Negre,notează site-ul zimn.marenostrum.ro

Demersurile au început încă din data de 21 aprilie 1992,când a fost semnat la Bucureşti Convenţia de Protejare a Mării Negre împotriva Poluării,dezvoltată cu asistenţă UNEP,fiind semnată apoi,de toate ţările din regiune.

Convenţia de la Bucureşti a intrat în vigoare la data de 15 septembrie 1992,reprezentând cadrul legal care concentrează priorităţile şi principalele direcţii ale activităţilor internaţionale în problemele de mediu ale bazinului Mării Negre,incluzând conservarea biodiversităţii.

Totodată,o politică comună a ţărilor din jurul Mării Negre,referitoare la protejarea şi folosirea resurselor,a fost formulată în Declaraţia de la Odessa. Ministerele Mediului din Bulgaria,Georgia,Rusia,România,Turcia şi Ucraina au semnat acest document la 7 aprilie 1993,în Ucraina. Declaraţiaconţine un orar rezonabil al acţiunilor care vizează unirea eforturilor tuturor sectoarelor societăţii pentru conservarea şi protecţia mediului Mării Negre. În fapt,declaraţia dezvoltă şi detaliază ideile Convenţiei de la Bucureşti,ţinând cont şi de deciziile Summit-ului pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro.

Aceste documente au constituit baza legală pentru demararea Programului Internaţional pentru Managementul Mediului şi Protecţia Mării Negre – Programul de Mediu al Mării Negre (BSEP). Proiectul BSEP a fost lansat în 1993,sub egida Autorităţii de Mediu Internaţionale (GEF),cu misiunea de a asista guvernele ţărilor din bazinul Mării Negre în implementarea Convenţiei. În fapt,BSEP a dezvoltat o bază instituţională pentru dezvoltarea unui mecanism eficient de implementare a Convenţiei de la Bucureşti.

În scopul studierii mediului marin,a rezolvării problemelor legate de Marea Neagră,a fost inaugurată Universitatea Mării Negre,la 16 mai 1993,la Costineşti,iar la 12 noiembrie 1996,la Constanţa,Centrul de Informare,Educare şi Resurse pentru Marea Neagră – CIER. La Atena a fost deschis Centrul Internaţional de Studii pentru Marea Neagră (CISM),la 29 septembrie 1998.

Un pas important a fost făcut de ţările din zona Mării Negre în iunie 2002 (Sofia,Bulgaria),când s-a semnat Protocolul referitor la Conservarea Biodiversităţii şi a Peisajului.

Ziua internaţională a Mării Negre este marcată printr-o serie de activităţi cultural-educative,expoziţii de fotografii,concursuri,târguri,jocuri distractive,prin care se urmăreşte conştientizarea în vederea adoptării unui comportament pozitiv şi responsabil faţă de mediul marin şi costier,fiind însă,în acelaşi timp,şi un prilej de sărbătoare.

Marea Neagră este o mare intercontinentală,orientată est-vest,între Europa şi Asia,cu o suprafaţă de 413.488 kmp,fără Marea Azov,care îi aparţine şi care are o suprafaţă de 38.000 kmp. Are o adâncime maximă de 2.245 m şi scaldă ţărmul României pe o lungime de 234 km,potrivit ''Enciclopediei Geografice a României'',volum coordonat de Dan Ghinea.

Credit foto:www.lbi.ro