Numărul divin îţi scrie viitorul. Semnificaţia numerelor biblice

numărul divin jpeg

Fiecăruia dintre noi îi este asociat un număr cu încărcături atotputernice, cheia destinului nostru, esenţa personalităţii şi a felului în care ne proiectăm viitorul. Descoperă ce-ţi rezervă şi ţie numărul divin!

Chiar dacă nu este la fel de cunoscută precum numerologia clasică,numerologia biblică conţine semnale sacre fascinante în ceea ce priveşte caracterul nostru,dar şi deciziile cu bătaie lungă pentru viitorul fiecărui individ în parte. În numerologia biblică,prenumele (numele mic) este considerat a avea valenţe deosebite,prin urmare,de la el vom porni pentru a stabili care este numărul dv. biblic. Urmând formula de mai jos,prenumele dv. (chiar dacă este format din două particule,exemplu:„Ana Maria“) se va transcrie în formănumerică,valorile fiind adunate,conform cu cifra care îi corespunde fiecărei litere. Dacă rezultatul este un număr format din două cifre,se vor aduna şi acestea,pentru a se obţine una singură.

Grafic calcul

Numărul divin - NUMĂR BIBLIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ş Ţ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exemplu calcul

NUMĂR BIBLIC

Pentru prenumele „Ana Maria”,

transcrierea se va face astfel:

A-N-A-M-A-R-I-A

1-5-1-4-1-9-9-1

Adunate,cifrele duc la obţinerea

numărului 31. 3+1=4.

Deci numărul divin pentru

prenumele „Ana Maria” este 4.

Numărul divin - Numărul biblic 1:independenţă şi putere

Majoritatea religiilor lumii consacră cifra 1 drept cifra divinităţii. 1 marchează începutul,caracterul unic,regenerarea,dar şi distrugerea ori chiar moartea. 1 este un număr care nu divide şi concentrează creativitatea,unitatea,puterea şi voia divină. Nativii guvernaţi de acest număr sunt puternici,maturi şi au o înţelegere superioară a lucrurilor. În egală măsură orgolioşi şi dominatori,vor trebui să înveţe să facă faţă tentaţiilor date de vanitate pentru a-şi arăta adevăratele calităţi.

Numărul biblic 2:credinţă şi încredere

Cifra 2 reprezintă dualitatea,confluenţa a două forţe care pot funcţiona în armonie sau,dimpotrivă,într-o lipsă a consensului. În egală măsură,ca prim număr care se poate divide din seria de coduri biblice,2 consacră şi orânduirea

divină ajunsă la un nivel superior. Biblia are două testamente,pe Pământ au fost lăsaţi să trăiască bărbatul şi femeia,iar viaţa se derulează sub spectrul a două universuri:iadul şi raiul. Persoanele sub incidenţa acestui număr sunt instinctuale,se încred în ce le spune al şaselea simţ şi au adesea parte de revelaţii. Protejaţi şi ghidaţi spiritual,indivizii aceştia îşi pot atinge scopul în viaţă atât timp cât nu se lasă deraiaţi de la curs de ei înşişi.

Numărul divin - Numărul biblic 3:empatie şi spiritualitate

Este unul din numerele cu cea mai mare încărcătură divină,ca ecou al Sfintei Treimi. Infinitatea credinţei îi dă cifrei 3 abilitatea de-a înţelege un lucru per ansamblu,de a-l iniţia,rafina,desăvârşi. Persoanele al căror destin este influenţat de 3 sunt spirituale,nu pun mare bază pe bani şi caută să se asocieze cu alţi indivizi care le cultivă şi le hrănesc nevoile pe plan sufletesc. Comunicativi din fire,aceşti oameni manifestă puterea de a se detaşa de propriile impresii înşelătoare şi de a afişa toleranţă şi empatie. Buni cunoscători ai firii umane,indivizii guvernaţi de 3 nu trebuie totuşi „să absoarbă” forţele din jur încât să uite,la un moment dat,de propriile necesităţi.

Numărul biblic 4:răbdare şi perseverenţă

Spre deosebire de 3,succesorul său se raportează mai mult la lumea materială,împrumutând câte puţin din esenţa celor patru anotimpuri,a celor patru puncte cardinale ori,spre exemplu,a celor 40 de zile pe care Moise le-a petrecut pe munte. Deşi îşi vor face un rost mai mult decât satisfăcător în viaţă,nativii lui 4 sunt foarte legaţi de familie şi de trecutul lor. Afectuoşi şi răbdători,ei vor şti să aline griji şi să acorde ajutor practic,fără a uita de preocupările spirituale. Adevărata provocare în viaţă a acestor indivizi va fi să balanseze stările de reflecţie cu cele în care vor jongla cu sarcini practice.

Numărul divin - Numărul biblic 5:har şi pace interioră

În filosofia estică există cinci elemente primordiale,omul are cinci simţuri,iar nativii sub incidenţa lui 5 sunt întruchiparea echilibrului universal. Persoane pozitive,iertătoare,calme şi meditative,acestea vor analiza metodic o situaţie ori un seamăn până să pună o pecete sau să emită judecăţi de valoare cu efecte pe termen lung. Dacă îşi vor asculta vocea interioară,nativii au capacitatea de elevare spirituală pe culmi şi de-a atinge o libertate interioară la care alţii doar jinduiesc. Nu pun mare preţ pe acumulările materiale,ci mai degrabă pe momentele petrecute alături de cei dragi şi pe călătorii iniţiatice,în jurul lumii.

Numărul biblic 6:frumuseţe şi armonie în cuplu

Considerat Numărul Omului,6 este adeseori asociat cu lupta dintre bine şi rău,cu vrajba dintre trup şi spirit,dintre fizic şi imaterial. Sub protecţie divină,nativii lui 6 armonizează adesea ciocnirile dintre stări şi reuşesc să se controleze foarte bine în public.

Persoanele care au viaţa influenţată de spectrul lui 6 sunt preocupate de tot ce ţine de estetic şi mizează mult pe impactul fizic atunci când tratează cu semenii lor. În plus,numărul 6 este prielnic căsătoriei,indivizii guvernaţi de acest număr reuşind să împace nevoile partenerului cu cele personale într-un mod cum ceilalţi nativi rar o fac.

Numărul divin - Numărul biblic 7:cunoaştere şi puteri miraculoase

Ca simbol al legământului dintre om şi Creator,cifra 7 poate să indice atât cele 7 virtuţi,cât şi cele 7 păcate,cele 7 taine sfinte,dar şi cele 7 trepte către cer. Nativii lui 7 sunt firi iubitoare,cu aplecare către cele sfinte,oameni care cred în cei din jur,care jinduiesc să cunoască cât mai mult din lume şi din viaţă şi care,prin optimismul lor şi încăpăţânarea de-a descoperi doar binele în jur,chiar reuşesc să schimbe mentalităţi şi firi mai pesimiste. Firile guvernate de 7 sunt şi foarte norocoase şi atrag prosperitate în viaţă.

Numărul biblic 8:abundenţă şi evoluţie

Secondantul lui 7,8 este un număr care împrumută din caracteristicile lui şi le dezvoltă,pentru binele întregii lumi. Cifră puternică,ea sugerează vigoarea,a doua şansă şi noile începuturi,confirmarea strădaniilor şi concretizarea planurilor duse la bun sfârşit cu diligenţă,răbdare şi consecvenţă. Persoanele născute sub semnul lui 8 trăiesc viaţa din plin,sunt sincere şi pun mare preţ pe autenticitate în relaţiile parteneriale. Înţelepte şi optimiste,acestea sunt capabile să îndure şi momente de restrişte dacă etapele cu pricina le vor conduce spre un viitor mai prosper. Tocmai această anduranţă le aduce realizări binemeritate de ordin material.

Numărul divin - Numărul biblic 9:autodepăşire şi motivare

Puiul de om vine pe lume după 9 luni de viaţă în pântec,adică cifra 9 simbolizează dinamica perfectă a universului,împlinirea şi viaţa. Cei care intră în sfera de influenţă a lui 9 au o capacitate impresionantă de a-şi reveni după diverse lovituri,îşi simt instinctual scopul în viaţă şi îl urmăresc cu asiduitate,fără însă a face rău sau a călca pe cadavre în acest proces. Pentru că împrumută din forţa numerelor anterioare,supuşii lui 9 aduc evoluţia spirituală pe cea mai înaltă treaptă. Persoanele cu numărul divin 9 nu se vor mulţumi cu puţin,vor dori să se autodepăşească,să ascensioneze şi să-i ajute şi pe ceilalţi să o facă.

Forma buzelor - semnificaţie