Greutatea ideală în raport cu înălţimea şi vârsta

1 73380 original jpg jpeg

Din punct de vedere medical, greutatae ideală este cea care induce riscuri minime pentru organismul unui individ (hipertensiune arterială, maladii cardiovasculare, diabet). Greutatea ideală variază în funcţie de sex, înălţime, vârstă şi morfologie. Câteva formule te ajută să o calculezi.

Greutatea ideală:formula lui Broca

Este simplă-şi adesea,contestată,fiindcă poate da erori mari,în special la persoanele înalte:

Greutatea ideală (în kg)=Înălţimea (în cm) – 100.

Greutatea ideală:formula lui Lorentz

Este cea mai utilizată la ora actuală. Se imspiră din formula lui Broca,dar e îmbunătăţită pentru că ţine cont de înălţimeapersoanei şi de sex. Nu ţine cont de vârstă şi de diferenţele morfologice (structura sistemului osos).

La femei,formula e umătoarea:

Greutatea ideală (în kg)=Înălţimea (cm) – 100 – ((Înălţimea (cm) – 150)/2,5)

Greutatea ideală:formula lui Creff

Este mai completă ca noţiunea anterioară,introducând în ecuaţie vârstaşi morfologia. Astfel,o morfologie „fragilă” va avea greutatea scăzută cu 10 %,în raport cu o persoană cu morfologie normală. Invers,o persoană cu morfologie „largă” va avea greutatea crescută cu 10 procente. Din păcate,aceste clasificări (fragilă,largă,normală) sunt destul de vagi şi de subiective.

-Greutatea ideală pentru o persoană cu morfologie normală (kg)=(Înălţime (cm) – 100+vârstă (ani)/10) x 0,9

-Greutatea ideală pentru o persoană cu morfologie fragilă=(Înălţime – 100+vârstă)/10) x 0,9 x 0,9

-Greutatea ideală pentru o persoană cu morfologie largă=(Înălţime – 100+vârstă)/10) x 0,9 x 1,1