Începutul Anului Nou bisericesc

1 47669 original jpg jpeg

Faţă de calendarul oficial, cel bisericesc se deschide cu ziua de 1 septembrie datorită unei tradiţii moştenite din Vechiul Testament. Se spune că în această zi a început creaţia lumii. De altfel, tot pe 1 septembrie Iisus a pornit propovăduirea Evangheliei Sale.

Atunci,El a intrat în Sinagoga iudeilor şi,dându-i-se cartea lui Isaia prorocul,a citit:„Duhul Domnului peste Mine,pentru care M-a uns a binevesti săracilor,a vindeca pe cei zdrobiţi la inimă,a propovădui robilor slobozenie şi orbilor vedere”. Apoi,s-a aşezat şi a zis:„Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre”.

De ce e praznic la 1 septembrie?

Data de 1 septembrie nu a fost aleasă la întâmplare. Se spune că Domnul a dat poruncă lui Moise să se prăznuiască în mod deosebit luna septembrie,la începutul anului bisericesc,ca poporul să se îndulcească de roadele câmpului şi să slujească lui Dumnezeu cu dragoste sporită.

De aceea,la începutul anului bisericesc,românii mulţumesc Domnului pentru roadele de peste an şi se roagă ca anul următor să fie roditor.Recente