Găseşti mai jos un ghid prin care să alcătuieşti dosarul pentru alocaţie.

Acte necesare pentru dosar alocaţie copil:

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

  • cerere tip;
  • copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mama şi 1 copie xerox pentru tată;
  • copie şi original – certificat de naştere copil;
  • copie şi original –  livret de familie – actualizat (se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă;
  • copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
  • copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
  • copie acte reşedinţa, în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre ţările U.E;
  • extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Citeşte şi: Cât este alocaţia pentru copii în 2019 şi cine beneficiază de ea

Alte acte solicitate, dacă este cazul: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.

Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice schimbare în privinţa componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţă în altă ţară împreună cu copiii lor, se arată în Legea 61/1993, Art. 4.