Ce este Sfântul Duh

1 75973 original jpg jpeg

Semnul crucii este însoţit mereu de cuvintele „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!“ Însă, care este semnificaţia Sfântului Duh şi care este rolul său?

Sfântul Duh are diverse reprezentări în biserica creştină, iar în icoane are patru forme. El este înfăţişat ca un porumbel în icoana Botezului Domnului, ca un nor în icoana Schimbării la Faţă, sub forma limbilor de foc în icoana Cincizecimii (Pogorârea Sfântului Duh) sau ca un înger în icoana Sfintei Treimi. În Biblie, el este menţionat sub forma unei lumini la sărbătoarea Schimbării la Faţă şi ca o adiere a vântului în cazul Sfântului Prooroc Ilie.

Duhul Sfânt, parte a Sfintei Treimi

Sfântul Duh este o reprezentare a lui Dumnezeu. Mai este numit şi Duhul cel din Dumnezeu. Din Biblie aflăm că Sfânta Treime este formată din trei entităţi sfinte, mai exact Dumnezeu Tatăl (Iahwe), Dumnezeu Fiul (Iisus din Nazaret) şi Dumnezeu Sfântul Duh. Împreună, ele îl formează pe Dumnezeu Atotputernicul. Duhul Sfânt semnifică puterea, voinţa şi energia lui Dumnezeu.

Păzitorul sufletelor

Importanţa Sfântului Duh este recunoscută de biserică prin rugăciunea „Împărate ceresc“, cu care se începe aproape fiecare slujbă. Sintagma „Împărate ceresc“ arată că Sfântul Duh este o parte  Sfintei Treimi, fiind egal cu Dumnezeu-Tatăl şi cu Fiul. Printre calităţile Sfântului Duh se numără aceea de a fi mereu alături de cei în suferinţă şi de a-i îndruma pe creştini pe calea credinţei şi a adevărului. În acelaşi timp, el este pretutindeni, atât timp cât se respectă cuvântul lui Dumnezeu. Singurul loc unde Sfântul Duh nu poate fi prezent este păcat, deoarece acolo nu există nimic sfânt. O altă calitate a Sfântului Duh este aceea că insuflă credincioşilor virtuţile menite să ofere linişte sufletească: iubire, bucurie, pace, răbdare, bunătate şi blândeţe.

Rugăciune

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor si Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Amin.“

Rolul Sfântului Duh

Dacă prezenţa lui Iisus pe pământ a fost temporară, a Sfântului Duh este până la sfârşitul veacurilor. Sfântul Duh este prezent în viaţa creştinilor încă de la botez şi până în ziua Judecăţii de Apoi. Prin taina Botezului, Sfântul Duh se coboară în fiecare creştin şi-l călăuzeşte pentru a urma cuvântului lui Dumnezeu. Alte moduri prin care Sfântul Duh se manifestă în viaţa creştinilor este prin Taina Pocăinţei, când îi ajută să se căiască de păcate, îi întăreşte să treacă prin suferinţe prin Taina Sfântului Maslu, le dăruieşte părinţi sufleteşti prin Taina Preoţiei, le oferă împlinirea familiei prin Taina Nunţii şi-i uneşte cu Dumnezeu prin Taina Euharistiei.

Ştiai că...

... florile de nuc şi de tei au un simbolism asemănător Duhului Sfânt? Acestea au virtuţi terapeutice asupra corpului, aşa cum Sfântul Duh alină rănile sufleteşti. Din acest motiv creştinii duc la biserică frunze de nuc şi de tei pentru a fi sfinţite.