Nectarie, tămăduitorul de rele

1 52481 original jpg jpeg

Mare tămăduitor al celor bolnavi cu trupul ori cu sufletul, Sfântul Nectarie ne fascinează astăzi prin viaţa şi pildele sale.

Sfântul Nectarie,făcătorul de minuni din Eghina şi unul dintre cei mai noi sfinţi canonizaţi de biserica ortodoxă din Grecia,este speranţa multor suferinzi de boli grele.

Mărturie stau miile de credincioşi care vin zilnic să se roage la moaştele lui,în mănăstirea ­care-i poartă numele.

Calea spre credinţă

Sfântul mare vindecător al Greciei s-a născut pe 1 octombrie 1846 în Silivria,un orăşel din nordul Greciei,într-o familie de creştini foarte evla­vioşi.

Părinţii săi i-au dat numele de Anastasie şi i-au insuflat de mic dragostea pentru Hristos şi pentru biserică.

După primii ani de şcoală,Anas­tasie este trimis să înveţe carte la Constanti­nopol,unde studiază teo­logia şi scrierile Sfinţilor Părinţi.

Aici,începe să-L descopere pe Hristos prin rugăciune,prin citirea cărţilor sfinte şi prin cugetarea la cele dumnezeieşti.

La 27 de ani,îşi urmează glasul inimii şi devine monah,primind numele de Nectarie.«Casa» Sfântului

Dorind să aibă la bătrâneţe un loc să se retragă,Sfântul Nectarie a construit între anii 1904-1907,cu ajutorul multor credincioşi şi ucenici,o frumoasă mănăstire în insula Eghina,din apropierea Atenei,rânduind viaţă desăvârşită de obşte,după tradiţia Sfinţilor Părinţi.

09309956bdea2ecfea836ea3b0b0ec6a jpg jpeg

Aici petrece ultimii ani de viaţă în înaltă smerenie şi slujire,cu dăruire totală şi rugăciune neadormită,arzând cu duhul pentru Hristos.

Sfântul Nectarie a plecat la Domnul la 8 noiembrie 1920,iar ucenicii l-au înmormântat,după rânduială,în mănăstirea zidită de el. 

De atunci,mănăstirea de la Eghina a devenit unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj pentru cei care vor să-i ceară ajutor şi nu puţini sunt aceia care găsesc astfel vindecare pentru boli incurabile sau alinare pentru suferinţele lor sufleteşti.

Un alt loc miraculos în care găseşti mângâierea şi simţi puterea vindecătoare a Sfântului Nectarie ­este mănăstirea Radu Vodă,din Bucureşti. În acest lăcaş sfânt se află părticele din moaştele lui şi o candelă care arde deasupra lor,ca mărturie permanentă a dragostei pe care Sfântul a purtat-o celor aflaţi în suferinţă.

Cei care vin şi se roagă aici primesc mir cu puteri miraculoase din candela Sfântului Nectarie. Însă mai puternice decât orice sunt dragostea şi rugăciunile către Sfântul Nectarie.

Pentru multe femei care nu puteau face copii,sfântul a făcut minuni şi acum,duminică de duminică,curtea mănăstirii este plină de micuţii care-i poartă numele.

Maria P.,din Bucureşti,­este una dintre mamele cărora Sfântul Nectarie le-a ascultat ruga:„Cinci ani am fost pe la o mulţime de doctori ca să aflu de ce nu pot face copii.

Apoi,o prietenă mi-a dăruit Acatistul Sfântului Nectarie,pe care am început să-l citesc seară de seară şi... minune.

După ­6 luni,am rămas însărcinată. Am alergat într-un suflet la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti,la moaştele Sfântului Nectarie,să-i mulţumesc cu lacrimi în ochi.

Acum o ţin în braţe pe fiica mea,Nectaria,şi nu contenesc cu mulţumirile pentru minunea făcută”.

«Casa» Sfântului Nectarie din Eghina

a6ab2244c07f20c96a3348367f1e39f6 jpg jpeg

Rugăciune către Sf. Nectarie din Eghina

O,preasfinte şi întru tot lăudate,mare făcătorule de minuni Nectarie,primeşte această puţină rugăciune de la noi,nevrednicii robii tăi. Căci cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie.

Vezi,sfinte,durerile noastre,vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi bubele sufletelor şi ale trupurilor noastre. Ne rugăm ţie,Sfinte Nectarie,grăbeşte de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijină pe noi,robii tăi.

Ia aminte la suspinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi,ticăloşii şi scârbiţii,că ştim,Sfinte al lui Dumnezeu,că ai pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos,dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu şi astăzi vieţuieşti luminat în împărăţia cea gătită sfinţilor,fiindcă cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat,nu a rămas neajutat.