Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir

1 52500 original jpg jpeg

Pomenit de întreaga creştinătate la 26 octombrie, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie aduce pelerini nu doar la Salonic, unde i se găsesc moaştele, ci şi în lăcaşurile sfinte de la noi care-i sunt dedicate.

Un sfânt cu o viaţă legendară,Marele Mucenic ­Dimitrie a fost guvernator al oraşului grec Salonic în vremea împăratului roman Maximian Galeriu.

Aflând împăratul că Dimitrie îi ajută pe creştini în loc să-i pedepsească şi că el însuşi se roagă lui Hristos,l-a întemniţat şi l-a supus la multe chinuri.

Acestea s-au întâmplat în jurul anului 300 d. Hr. Sfântul,aflat în închisoare,nu şi-a pierdut credinţa şi în ciuda rapidei sale decăderi,a continuat să-l mărturisească pe Mântuitor,vorbindu-le ­celor închişi despre învăţăturile Lui şi făcând minuni în numele Domnului.O viaţă dedicată credinţei

În temniţa în care fusese trimis de împăratul păgân Maximian Galeriu,Sfântul Dimitrie l-a întâlnit pe Nestor,un tânăr creştin.

El i-a cerut să se roage lui Dumnezeu pentru a-l putea învinge pe gladiatorul Lie,cu care trebuia să lupte la porunca împăratului.

În acest fel,într-o zi de 26 octombrie,Nestor a biruit. Înfuriat,împăratul a poruncit uciderea lui şi a lui Dimitrie.

Când a fost străpuns cu suliţele,n-a curs sânge,ci mir,de unde provine şi numele lui:Izvorâtorul de mir.

Pe locul unde a fost martirizat Sfântul,a fost ridicată o bisericuţă,unde au început să se petreacă tămăduiri miraculoase.

Un boier credincios s-a vindecat acolo şi a decis să dărâme vechea construcţie,pentru a face un lăcaş sfânt mai mare.

Săpând la temelie,el a găsit moaştele Sfântului Dimitrie. Astăzi,în Salonic se află o frumoasă biserică de rit ortodox,una dintre cele mai mari din Grecia,unde sunt adăpostite moaştele Sfântului,într-o biserică în miniatură,de forma unui hexagon şi cu acoperiş de argint.

În cripta subterană,unde a avut loc martiriul Sfântului,se poate vedea o fântână în care se spune că i-a fost aruncat trupul.

Sfântul Dimitrie,ocrotitor al Craiovei

Dacă nu poţi să mergi într-un pelerinaj la Salonic,există câteva schituri de la noi ale căror biserici sunt închinate Sfântului Dimitrie.

Una dintre ele este Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,de pe lângă Catedrala Mitropolitană din Craiova,oraş al cărui ocrotitor este chiar acest Sfânt.

Tot la această dată,îşi celebrează hramul şi Mănăstirea Căldăruşani,Mănăstirea Sighişoara,Schitul Dragoslavele,Mănăstirea Dimitrie Cantemir,Schitul Jitianu,Mănăstirea Răţeşti,Mănăstirea Pângăraţi. Cu o seară înaintea praznicului,în aceste lăcaşuri sfinte poţi lua parte la slujba vecerniei cu priveghere,spre a-l cinsti pe Sfânt.

Rugăciune către Sfântul Dimitrie

Învăţătorului dreptslăvitoarei credinţe celei întru Hristos,surpătorului şi ruşinătorului păgânătăţii,Izvorâtorului de mir,Marelui Mucenic Dimitrie,ostaşul cel adevărat al lui Hristos,care s-a arătat Bisericii ca un soare şi mare apărător credincioşilor,toţi acum cântări de mulţumire şi laude din suflet cu dorire aducându-i să-i cântăm:bucură-te,Izvorâtorule de mir,Mare Mucenice Dimitrie! (fragment din Acatistul Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de mir)