Cât de importante sunt materialele folosite în restaurarea unui monument istoric?

1 70932 original jpg jpeg

După doi ani de restaurare şi reabilitare, clădirea monument istoric a Palatului de Justiţie din Oradea şi-a deschis porţile şi asigură desfăşurarea activităţilor celor trei instanţe locale: Judecătoria Oradea, Tribunalul Bihor şi Curtea de Apel Oradea.

Lucrurile făcute bine se recomandă singure si,desigur,acolo unde este cazul,de către specialiştii din domeniu. Restauratorul Dinu Cornel ne-a vorbit despre importanţa alegerii materialelor in procesul de restaurare.

De ce spun acest lucru ? Pentru că trebuie să dăm dovadă de acurateţe în reconstrucţia unui monument arhitectural sau operă de artă,dar în acelaşi timp să ţinem cont şi de faptul că este imperios necesară utilizarea unor materiale de calitate care să dovedescă eficacitatea procesului longeviv de reconstrucţie. Ambele aspecte sunt importante în mod egal,dincolo de asperităţile legilor în vigoare precum şi ale clădirilor vechi cu valoare culturală incontestabilă.

Durabiltiatea şi conservarea aspectelor unui monumet istoric se observă în timp. Dincolo de importanţa şi relevanţa culturală a unei astfel de construcţii,compatibilitatea materialelor este un proces complex şi spinos care implică multă responsabiltiate din partea celor care decid ce ar fi mai indicat să folosească,dar şi multă inteligenţă şi creativitate. Nu există reţete pentru restaurare ci doar câteva schiţe generale legale şi tehnice care aşteaptă să fie adaptate pentru fiecare caz în parte. Compatibilitatea materialelor este extrem de importantă!