Obligaţiile angajatorului pe caniculă

Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2000 stabileşte măsurile pe care trebuie să le asigure angajatorii atât în cazul temperaturilor ridicate, cât şi în cazul celor foarte scăzute.

Aşadar, OUG nr. 99/2000 stabileşte că în perioadele cu temperaturi ridicate extreme, care depăşesc +370 C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale: 

Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

 • reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
 • asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

 • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 • asigurarea de duşuri.

 

Drepturile angajaţilor pe timp de caniculă

Angajatorii care nu pot asigura aceste condiţii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor hotărî, conform OUG nr. 99/2000, reducerea duratei zilei de lucru, eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru (până la ora 11,00 şi după ora 17,00) sau întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care această nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Reducerea, eşalonarea duratei de lucru sau întreruperea colectivă a lucrului se stabileşte dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin două zile consecutiv.

Citeşte şi: Trucuri pentru răcoare în casă pe timp de vară

Pentru aplicarea acestor măsuri, angajatorii  vor stabili, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, modalitatile de recuperare a timpului nelucrat şi modalităţile de plata, astfel:

 • prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior. Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99/2000 definesc drepturile salariale avute anterior că fiind "drepturile salariale din luna anterioară întreruperii lucrului, stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru".
 •  fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activităţii, dar cu acordarea drepturilor salariale proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Totodată, "salariaţii care sunt cunoscuţi cu afecţiuni sau care potrivit recomandărilor medicale prezintă contraindicaţii (dovedite prin înscrisuri) pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de temperaturi extreme se pot adresa angajatorului solicitându-i schimbarea locului de muncă sau reducerea programului de muncă. În schimb ei vor trebui să recupereze programul de lucru şi să menţină drepturile salariale sau vor fi plătiţi proporţional cu timpul efectiv lucrat”, a declarat Cătălina Lazăr, Senior Associate la ONV LAW.

 

Prevenirea îmbolnăvirii la birou

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:

 • asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic,
 • urmărirea depistării precoce a salariaţilor cu contraindicaţii pentru muncă la temperaturi crescute,
 •  asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate,
 •  trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind muncă la temperaturi extreme.

Încălcarea de către angajator a prevederilor art. 8 din Ordonanţei de Urgenţă nr. 99 din 29 iunie 2000 referitoare la măsurile de prevenire a îmbolnăvirii determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme constituie contravenţie care se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2500 lei, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit dispoziţiilor Codului Penal infracţiuni.

 

Surse: avocatnet.ro, legestart.ro