Cum te rogi ca să obţii ce-ţi doreşti. Există patru feluri de rugăciuni

1 80584 original jpg jpeg

În religia ortodoxă, rugăciunea, alături de post şi milostenie sunt cei trei stâlpi ai evlaviei, aşa cum spunea Iisus Hristos în predica de pe Muntele Fericirilor.

Există patru feluri de rugăciuni: rugăciunea lăuntrică, rugăciunea exterioară, rugăciunea personală şi rugăciunea comună. Prin rugăciune, intrăm în contact cu Dumnezeu, cu Maica Domnului şi cu alţi sfinţi. Mintea şi inima noastră se contopesc cu textele liturgice care invocă ajutorul divin. Pentru ca rugăciunea să aibă efect, este bine să te rogi în linişte, fără a-ţi lăsa gândurile să fugă în altă parte.

Roagă-te la miezul nopţii

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că rugăciunile de la miezul nopţii sunt deosebit de puternice. „Aşa cum rugăciunile făcute noaptea de Apostolii Pavel şi Sila au deschis porţile temniţei, tot aşa şi rugăciunea făcută noaptea de către creştini poate deschide porţile Cerurilor“, susţinea acesta. Mai mult, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea despre rugăciune că „este arma cea mai tare, vistierie care niciodată nu se goleşte, bogăţie nesecată, liman fără valuri, temelia păcii, rădăcină, izvorul, mama tuturor bunătăţilor, mai puternică decât o împărăţie“. Creştinii pot rosti la miezul nopţii orice rugăciune doresc, însă, pe lângă aceasta, trebuie să citească psalmul 50 din Psaltire, apoi o catismă, care conţine mai mulţi psalmi.  

Stai în picioare când citeşti un acatist

Fecioara Maria este ocrotitoarea familiilor. Ori de câte ori cei dragi trec printr-un moment greu, rugăciunile către Maica Domnului îi pot călăuzi şi proteja. Este necesară citirea acatistului în timp ce stai ridicat în picioare. Se citeşte timp de 40 de zile consecutive, perioadă în care se ţine post şi se fac pomelnice în timpul Sfintei Liturgii. După citirea acatistului, se rosteşte rugăciunea „Preasfântă Împărăteasă, cu îngerii stai împreună şi te rogi zicând: Împărate ceresc primeşte pe tot omul ce se roagă Ţie şi cheamă numele Meu întru ajutor, ca să nu plece nimeni de la faţa mea neajutat şi neascultat“. Această rugăciune poate fi spusă şi de femeile care urmează să nască.

Rosteşte 40 de zile Acatistul Sfântului Nectarie

În timpul vieţii, Sfântul Nectarie din Eghina se ruga pentru cei care-i cereau ajutorul şi aveau loc multe minuni. Cei aflaţi în suferinţă pot găsi alinarea în acatistul Sfântului Nectarie, dacă îl citesc 40 de zile la rând. Din acesta cităm: „O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră“.

Textul parţial face parte din numărul special „Click! pentru femei!“, „Mănăstiri, rugăciuni şi icoane făcătoare de minuni din România“! Revista se vinde individual sau cu brăţară mănăstirească, cu cruciuliţă de diverse modele! Atenţie! Tirajul este limitat.

@shutterstock