Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămânii

rugăciune către Sfinţii Arhangheli jpeg

Pentru ca Dumnezeu să ne ajute, este nevoie ca noi să ne rugăm, şi astfel, rugăciunile ne vor fi ascultate. Aşa cum am fost învăţate de mici, rugăciunea este una dintre cei trei stâlpi ai evlaviei, împreună cu postul şi milostivirea. Iată, mai jos, câte o rugăciune către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămânii.

1. Rugăciune către Sfinţii Arhangheli - Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail, luni

„Doamne,Dumnezeule Atotputernice,Împărate cel fără de început,trimite-l,Doamne,pe Arhanghelul Tău,Mihail,spre ajutorul robului Tău,să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. O,mare Arhanghele al Domnului,Mihaile,revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu. O,mare Arhanghele al Domnului,Mihaile,căpetenia cetelor îngereşti cu şase aripi,voievode al puterilor cereşti,al Heruvimilor,al Serafimilor şi al tuturor îngerilor,fii mie păzitor tare,mare ajutător în toate nevoile,scârbele,mâhnirile;în locuri pustii,la răscruci de drumuri,pe ape şi pe mări,liman lin. Izbăveşte-mă,mare Arhanghele al Domnului,Mihaile,de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine,păcătosul robul lui Dumnezeu,care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea. O,mare Arhanghele al Domnului,Mihaile,pe toţi cei ce-mi stau împotrivă,biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului,cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu,cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli,cu ale Sfântului Prooroc Ilie şi cu ale Sfântului Nicolae,Arhiepiscopul Mirelor Lichiei,cu ale Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos,cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Nichita şi Eustaţie,cu ale Preacuvioşilor Părinţi,cu ale Sfinţilor Ierarhi şi Mucenici,şi cu ale tuturor puterilor cereşti. O,mare Arhanghele Mihaile,ajută-mă pe mine,păcătosul robul lui Dumnezeu,apără-mă de cutremur,de potop,de foc,de sabie,de moarte năpraznică,de orice rău,de vrăjmaşul cel înşelător,şi de năpastele aduse de el. Izbăveşte-mă de cel viclean,mare Arhanghele al Domnului,Mihaile,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

2. Rugăciuni către Îngeri şi Arhangheli - Rugăciune către Sfântul Arhanghel Gavriil, marţi

„O,Sfinte Arhanghele Gavriil,desăvârşit lucrătorule,care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt,către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă,şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre,şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea,cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie,că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam,cu bunele şi cu relele noastre ne ştii;de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre,sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm,iar întru cele bune să sporim,căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup,peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit,Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta,ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi,Binevestitorule,ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem,ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor,spre împărăţia luminii celei neînserate cătând,din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită,laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

3. Rugăciune către Sfinţii Arhangheli - Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail, miercuri

„Cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu,cu Soborul cel îngeresc şi cu ceata dreptmăritoare a Sfinţilor,auzind glasurile noastre îndelung rugătoare,înduplecă-te spre noi,Rafaile,Sfânt şi Înaripat Voievod,şi cercetându-ne îndeaproape,cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie,nu ne lipsi pe noi,nevrednicii,de puternicul tău ajutor,întru care cutezăm a nădăjdui;şi purtând ramura rugăciunilor noastre dinaintea lui Hristos,Domnul vieţii şi al învierii,mijloceşte pentru noi,ca mila Lui asupră-ne să se pogoare în tot ceasul,plinind trebuinţele noastre sufleteşti şi trupeşti după voia înţelepciunii Lui,iar nu după cugetul nostru cel întinat. Fie ca tot sufletul creştinesc aflat în boală sau în neputinţă,tulburat în casa sau în patul lui,călător pe uscat,pe apă sau prin văzduh,fiecare după nevoia pe care o poartă,să capete,prin îngereasca ta mijlocire,îndreptarea şi ocrotirea Domnului Dumnezeu,în ceasul de faţă şi în toată vremea vieţii lui,precum şi răspuns bun la Judecata cea înfricoşătoare,când şi tu de faţă vei fi,cu oştirile cele cereşti. Nu ne măsura cu asprime,Sfinte Arhanghele Rafail,puţinătatea credinţei şi nedesăvârşirea cuvintelor,ci plineşte tu,dinaintea Tronului Slavei,cele de lipsă nouă,ca un ales între aleşi şi neamului oamenilor pururea sprijinitor. Şi pe milostivul Dumnezeu roagă-L,cu întreg Soborul Puterilor Cereşti celor fără de trup,ca mai presus de toate să ne dea nouă harul iubirii atotcuminecătoare şi buze vrednice a proslăvi,dimpreună cu corurile cele îngereşti,pe Tatăl,pe Fiul şi pe Sfântul Duh,Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

4. Rugăciune către Arhangheli - Rugăciune către Sfântul Arhanghel Uriil, joi

„Arhanghel Uriil am nevoie de tine! Înconjoară-mă te rog cu lumina ta şi adu pace în Fiinţa şi în viaţa mea şi multumesc că faci asta. Îţi mulţumesc că mă ajuti să elimin blocajele mentale sau emoţionale care îmi provoacă temeri de orice fel. Îţi mulţumesc că mă ajuţi să înţeleg cine sunt eu cu adevărat,că înţeleg toate experienţele prin care trec:mulţumesc că mă ajuţi să evoluez! Mulţumesc Arhanghel Uriil pentru înţelepciunea şi îndrumarea pe care mi le oferi! Aşa să fie,aţa şi este. Amin!”.

5. Rugăciune către Sfinţii Arhangheli - Rugăciune către Sfântul Arhanghel Selafiil, vineri

„O,mare arhistrategul al lui Dumnezeu Selafiile! Tu îl rogi pe Dumnezeu pentru oamenii credincioşi,roagă îndurarea Lui şi pentru mine,păcătosul,ca să mă izbăvească Domnul de toate năpastele şi bolile şi de moarte năprasnică şi să mă învrednicească de Împărăţia Cerurilor împreună cu toţi sfinţii în vecii vecilor. Amin!”

6. Rugăciune către Arhangheli - Rugăciune către Sfântul Arhanghel Iegudiil, sâmbătă

„O,mare arhistrategule al lui Dumnezeu Iegudiile! Tu eşti apărător plin de râvnă a slavei lui Dumnezeu. Tu îndemni spre preaslăvirea Sfintei Treimi,îndeamnă-mă şi pe mine,trândavul,să slăvesc pre Tatăl,pre Fiul şi pre Sfântul Duh şi roagă-L pre Domnul Atotţiitorul ca să zidească întru mine inimă curată şi duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele şi cu duh stăpânitor să mă întărească a mă închina în duh şi adevăr Tatălui şi Fiului şi Sfintului Duh,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

7. Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli - Rugăciune către Sfântul Arhanghel Varahiil, duminică

„O,mare arhistrategul al lui Dumnezeu Varahiile! Stând înaintea prestolului lui Dumnezeu şi de acolo aducând binecuvântarea lui Dumnezeu în casele credincioşilor robilor Săi,cere de la Domnul Dumnezeu îndurare şi binecuvântare caselor noastre,ca să ne binecuvânteze şi pre noi Domnului Dumnezeu din Sion şi din Muntele cel Sfânt al Lui şi să prisosească belşugul roadelor pământului. Să ne dăruiască nouă sănătate şi mântuire şi întru toate bună sporire,biruinţă şi stăpânire asupra vrăjmaşilor şi să ne păzească întru mulţi ani,ca într-un gând să slăvim pre Dumnezeu:pre Tatăl,pre Fiul şi pre Sfântul Duh,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”Recente

psiholog jpg
Cum sa scapi de stres in opt secunde Sursa foto shutterstock 1771976678 jpg
Test Care fata e mai atragatoare Sursa foto Pixabay si Shutterstock jpg
sezon estival jpg
vise jpg
Test Alege 3 animale Sursa foto shutterstock 2156214857 jpg
De ce vezi adesea 1111 Sursa foto shutterstock 285177449 jpg
protectie spirituala jpg
Ce senzatii fizice dau diverse emotii Sursa foto shutterstock 259347731 jpg
culori jpg
Regula 3 30 300 pentru a fi fericit Sursa foto shutterstock 2228784763 jpg
Tendinta pe retelele sociale de combatere a strestului Tapping EFT Sursa foto shutterstock 2141108933 jpg
amintiri jpg
empatie jpg
Cum sa cresti stima de sine Sursa foto shutterstock 2341996931 jpg
Rugaciune jpg
cristaloterapie jpg
Somatizarea emotiilor jpg
prescură jpg
Transfăgărășan jpg