Reabilitarea judecătorească sau trecutul unui condamnat - clarificări de la avocat Roxana Pop

Reabilitarea judecătorească este reglementată în Codul Penal în art. 166. Aceasta are loc la cerere, când persoana condamnată - sau moștenitorii acesteia - are această pretenție. Presupune respectarea unor condiții pentru că instanța să admită cererea de înlăturare a unor mențiuni ale condamnării unei persoane ce a săvârșit o infracțiune.  

image

Altfel spus, pe înțelesul tuturor, avocat Roxana Pop menționează despre reabilitarea judecătorească că echivalează cu trecutul unui condamnat. Prin reabilitare, persoana în cauză ar urma să își redobândească anumite drepturi cetățenești, ce i-au fost interzise prin condamnarea primită la un moment dat. Prin urmare, încetează interdicțiile impuse, decăderile din anumite drepturi, iar persoana în cauză este ajutată să se reintegreze în societate. Adică, sunt șterse consecințele condamnării.  

Efectele reabilitării judecătorești  

Roxana Pop, avocat penal Cluj, spune că persoana în cauză, dacă a fost înscrisă în cazierul judiciar, va fi scoasă din evidență. Doar că, reabilitarea judecătorească nu poate îndreptăți o persoană să fie reintegrată într-o anumită funcție de putere spre exemplu, de conducere sau pe orice alt post.  

Cum poate fi solicitată reabilitarea judecătorească  

Persoana în cauză depune o cerere în acest sens către instanța unde a primit condamnarea sau către instanța de pe raza căreia aparține domiciliul său. Poate fi realizată în orice caz, indiferent de cât de gravă a fost fapta săvârșită. Termenul la care poate fi solicitat acest lucru depinde, în funcție de pedeapsa ce fusese aplicată, conform Codului Penal.  

Cererea poate fi respinsă sau admisă, în funcție de anumite situații. Spre exemplu, dacă între timp persoana inculpată a săvârșit și alte fapte, dacă a achitat sau nu cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit toate obligațiile civile de condamnare.  

În cazul în care este respinsă cererea, o alta nu poate fi formulată mai devreme de un an de zile. Acest termen va fi calculat de la data respingerii acestei cereri, prin hotărâre definitivă.  

Cum se calculează termenele?  

Termenul de la care poate fi cerută reabilitarea judecătorească diferă. Sunt calculate de la data de sfârșit a unei executari de pedeapsa sau de la data de la care se împlinește termenul de prescripție.  

În cazul celor care au mai multe condamnări, nu poate fi cerută reabilitare pentru fiecare condamnare. Termenul este de: 

  • 4 ani, pentru cei care au avut pedeapsă cu închisoare de minim 2, maxim 5 ani.  
  • 5 ani, pentru cei care au avut pedeapsă cu închisoare de minim 5, maxim 10 ani.  
  • 7 ani, pentru cei care au avut pedeapsă cu închisoare de peste 10 ani sau detenție pe viață.   
  • 10 ani, pentru cei care au avut pedeapsă cu închisoare pe viață, considerată executată, intervenind grațierea sau prescripția sau liberarea condiționată.  

Avocat penal Cluj Roxana Pop încheie prin a menționa pentru cei care au avut o amendă penală că termenul în cazul lor este calculat ținând cont de data la care au plătit amenda. Sau după caz, va fi ziua în care s-a prescris pedeapsa.  

Pentru detalii despre astfel de spețe și nu numai, avocat Roxana Pop detaliază totul și în pagina sa oficială, www.roxanapop-law.ro. 

Contact: av.pop.roxana@gmail.com