Ce este Acatistul Sfântului Duh?

Acatistul Sfântului Duh este o rugăciune de ajutor celor care au de luat o decizie grea sau elevilor şi studenţilor care urmează să dea un examen,pentru că Duhul Sfânt este Cel Care ne dă toată înţelepciunea şi luminarea desăvârşită a minţii.

Este bine ca cel care învaţă pentru examene să citească în fiecare zi Acatistul Sfântului Duh. Acelaşi lucru pot să-l facă şi cei din familie,care se pot ruga pentru el chiar şi în timpul examenului.

Bineînţeles că rugăciunea nu suplineşte învăţatul temeinic,dar îl ajută pe elev să înţeleagă şi să reţină mai bine ceea ce învaţă,iar la examen să nu aibă trac şi să-şi aducă bine aminte ce a învăţat.

Preoţii spun că este bine ca cel în cauză să se spovedească înainte cu sinceritate şi dorinţa de a se pocăi de păcatele sale,pentru că Duhul Sfânt nu vine decât acolo unde găseşte loc pregătit şi curăţit.

Dobândirea înţelepciunii

Acatistul Sfântului Duh,care poate fi găsit în multe din cărţile de rugăciuni,este de ajutor tuturor când avem nevoie de luminarea minţii şi de înţelepciune.

Este bine să ne rugăm şi pentru cei apropiaţi despre care ştim că au nevoie. Dobândirea Duhului Sfânt este împlinirea adevărată a existenţei unui om. Rugăciunea trebuie însoţită de îndeplinirea poruncilor creştineşti şi respectarea tainelor bisericeşti.

Temei al bisericii creştine

După Înălţare,Iisus le-a promis ucenicilor săi că nu-i va lăsa singuri,ci le va da un Mângâietor,iar în sărbătoarea Cincizecimii,la 50 de zile după Paşti şi 10 zile de la Înălţare,apostolii au primit Duhul Sfânt,acesta pogorându-Se sub formă de limbi de foc asupra lor.

Cu ajutorul primit de Sus,ucenicii au început să vorbească în limbi străine şi,fiind adunaţi la Ierusalim pelerini din multe colţuri ale lumii,le-au predicat Evanghelia pe limba fiecăruia şi mii de oameni au fost botezaţi în acea zi.

Astfel s-a format Biserica. Praznicul aduce din nou în actualitate aceste evenimente,iar noi cerem,participând,să căpătăm Duhul Sfânt.

Cincizecimea este,totodată,o sărbătoare a iubirii şi înţelegerii între oameni,opusă faptelor întâmplate atunci când oamenii au început să construiască Turnul Babel şi le-au fost încurcate limbile,nemaireuşind să se înţeleagă unul cu celălalt. Primirea Duhului Sfânt este împlinirea promisiunilor lui Hristos. El ţine şi călăuzeşte biserica,prin El sunt sfinţiţi preoţii.

Rugăciune de chemare a Duhului Sfânt

Împărate ceresc,Mângâietorule,Duhul Adevărului,Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti,Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă,vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte,Bunule,sufletele noastre.

Rugăciunea Părintelui Sofronie către Prea Sfântul Duh

O,Duhule Sfinte,Împărate veşnic,Dătătorule de viaţă nestricăcioasă,în nesfârşita Ta milostivire,pogoară-Ţi privirea asupra beteşugurilor firii noastre,luminează-ne şi sfinţeşte-ne. Lumina cunoştiinţei Tale să strălucească în inimile noastre cele întunecate. Şi în vasele de lut ale firii noastre arată puterea Ta cea nebiruită. Amin.