Ce este Îngerul Păzitor?

1 76393 original jpg jpeg

Încă din prima clipă după săvârşirea Tainei Botezului, fiecare om primeşte în dar un înger păzitor. Acesta îl veghează până la moarte, însoţindu-l pe timpul vieţii ca ocrotitor şi îndrumător către mântuire, dar şi ca martor al vieţii sale.

În cadrul Slujbei Botezului, numită Molitfelnic, preotul rosteşte cuvintele: „Însoţeşte viaţa lui cu înger de lumină, ca să-l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază şi de năluciri rele‟. Încă de când sunt mici copiii învaţă rugăciunea „Înger, îngeraşul meu‟, care conţine formule de cerere de ajutor către înger. Adulţii pot citi, ori de câte ori simt nevoia, Acatisul îngerului păzitor sau alte rugăciuni închinate lui, căci creatura cerească lucrează în viaţa omului doar când i se cere ajutorul.

Ocrotitor şi îndrumător

Îngerul păzitor mijloceşte legătura dintre om şi Dumnezeu, de aceea, ori de câte ori vei avea nevoie de un ghid în viaţa ta, roagă-te lui. Rolul său este de îndrumător, de protector şi prieten, fiind un ajutor de nădejede în momentele de cumpănă. El nu doarme niciodată, aşa cum este menţionat şi în Psalmul 120, 3: „ Nici să dormiteze cel ce te păzeşte‟. Foarte importantă este conştientizarea prezenţei acestuia. El stă de-a dreapta omului, insuflându-i gândul cel bun şi păzindu-l în chip nevăzut de ispitele diavolului, notând toate faptele bune, pe care i le va prezenta în ceasul judecăţii. În cazul în care omul nu menţine legătura cu îngerul său, harul divin al acestuia încetează să se mai manifeste.

Fiinţă de lumină

Îngerul păzitor este o creatură pur spirituală, fără trup, invizibilă şi nemuritoare, cu inteligenţă şi voinţă, care îl slujeşte şi îl preamăreşte pe Dumnezeu. Sfinţii Părinţi dau mărturie despre existenţa îngerului păzitor: Sfântul Vasile cel Mare îl numeşte „pedagog şi păstor“, Sfântul Ioan Hrisostom, „înger al păcii“, în timp ce Fericitul Augustin afirmă că „în ziua Judecăţii ne vom auzi viaţa povestită de îngerul păzitor“.

Însoţitor al sufletului după moarte

În ultimele clipe ale vieţii şi timp de 40 de zile după moarte, îngerul păzitor, împreună cu alţi îngeri, însoţeşte sufletul omului, purtându-l într-o călătorie în care îi arată şi raiul, şi iadul, locurile în care a trăit şi faptele săvârşite. La final, îl duce în faţa Prea Sfintei Treimi, unde are loc judecata de apoi. Din acea clipă, îngerul părăseşte sufletul omului până la judecata viitoare.