Ce nu ştiai despre Sfinţii Petru şi Pavel

1 82223 original jpg jpeg

În această perioadă ne aflăm într-unul din cele patru posturi de peste an - Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Aceştia au propovăduit cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos peste tot în lume.

„Pescar de oameni“

Înainte să se întâlnească cu Iisus, Sfântul Petru se numea Simon şi provenea dintr-un neam de iudei din cetatea Betsaida. Tatăl său era Iona, iar fratele său Sfântul Apostol Andrei. Hrana pentru familie şi-o câştiga din meseria de pescar, fiind un om simplu şi neînvăţat, dar cu mare respect pentru poruncile lui Dumnezeu. Fratele său, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, l-a dus la Iisus care i-a zis că se va chema Chefa – piatră. Într-una din zile, când Petru se afla la pescuit împreună cu Andrei şi nu prinseseră nimic toată noaptea, Mântuitorul li s-a arătat, zicându-le: „Veniţi după mine şi vă voi face pe voi pescari de oameni“. În acel moment, Petru a aruncat mreaja, prinzând mai mult peşte ca niciodată. Această minune l-a determinat să îl urmeze pe Hristos.

A propovăduit Evanghelia

Sfântul Petru a îndrăznit să îi ceară lui Iisus Hristos să-l facă să meargă pe ape. Dorinţa i-a fost îndeplinită, însă pe măsură ce înainta, Petru s-a temut. Pentru că se afunda tot mai mult în apă, Mântuitorul i-a întins mâna, spunându-i că s-a rugat să nu i se împuţineze credinţa. Cu toate că a avut râvnă şi dragoste nemărginită pentru Iisus Hristos, s-a lepădat de trei ori de Domnul său, cu rânduiala lui Dumnezeu, învăţând astfel să devină mai smerit şi să aibă mai multă milă pentru cei păcătoşi. După Înviere, în semn de iertare, i s-a încredinţat să propovăduiască Evanghelia. Sfântul a adus nenumăraţi oameni pe calea credinţei. În anul 67, pe data de 29 iunie, a sfârşit muceniceşte, fiind răstingnit cu capul în jos. În acel loc se află în zilele noastre Bazilica Sfântul Petru din Vatican.

Pavel, prigonitorul

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în neamul evreiesc Veniamin, în oraşul Tars, capitala provinciei antice Cilicia – deci în Turcia zilelor noastre. Înainte de a urma calea Domnului, numele său era Saul. Spre deosebire de Sfântul Apostol Pavel, deşi a trăit în vremea lui Iisus din Nazaret, nu L-a întâlnit niciodată, devenind unul din apostoli după Înălţarea Domnului la cer şi Pogorârea Sfântului Duh. Pe când era mic, a fost discipolul învăţatului iudeu Gamaliil, de unde şi-a însuşit tâlcuirea proorociilor, psalmii lui David, legile lui Moise şi tainele scripturilor. Mai întâi, i-a prigonit pe creştini, spre a fi judecaţi. Pentru că nu era încă luminat de Duhul Sfânt, nu credea că Iisus este Mesia pe care îl aşteptau cu toţii.

„Vas ales“

Însă, pe drumul înspre Damasc i s-a arătat Mântuitorul, care l-a mustrat zicându-i: „Saule, Saule de ce mă prigoneşti?“. În acel moment, sufletul i-a fost ridicat până la al treilea cer. În urma convertirii sale, a fost botezat de episcopul Damascului, şi a stat apoi trei ani în Arabia, în post şi pocăinţă. Singurătatea l-a învăţat să descopere tainele rugăciunii adevărate. Din acest loc, Sfântul Pavel a mers la Ierusalim pentru a-i vedea pe Sfinţii Apostoli, primind poruncă să răspândească învăţăturile Evangheliei la popoarele păgâne. Tot el a fost cel care a pus bazele credinţei creştine în Europa. Predicile sale ajungeau la sufletele oamenilor datorită vieţii sale pline de smerenie, minunilor săvârşite şi cuvintelor pline de iubire: „Bucuraţi-vă pururea, rugaţi-vă neîncetat; daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi“. Moaştele sale sunt îngropate în biserica Sfântul Pavel din Roma.

Ştiai că...

...Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt ocrotitorii celor din penitenciare? Ei au petrecut ani întregi în temniţă, pentru că l-au mărturisit pe Iisus Hristos.

...în România există Mănăstirea Cetăţuia, zidită în cinstea lor?

Credit foto: