Înălţarea Domnului 2019. Când pică sărbătoarea anul acesta

Înălţarea Domnului 2019  Care este semnificaţia acestei sărbători jpeg

În cea de-a şasea zi de joi după Paşte, respectiv 6 iunie 2019, când se împlinesc 40 de zile de la Înviere, credincioşii prăznuiesc Înălţarea Domnului la Ceruri, una dintre cele mai vechi sărbători a creştinilor, numită în popor şi Ispas.

Înălţarea Domnului în Sfânta Scriptură

Potrivit scrierilor din Sfânta Scriptură, timp de 40 de zile, Mântuitorul s-a arătat ucenicilor lui, le-a dovedit învierea Sa prin semne şi minuni, reproşându-le totodată necredinţa în cele spuse de cei care L-au văzut înviat. I-a îndemnat să meargă în toată lumea şi să propovăduiască Evanghelia la toată făptura.

„Cel ce va crede şi se va boteza, se va mântui, iară cel ce nu va crede, se va osândi“ (Marcu 16,16), le-a zis lor. La capătul acelor ultime zile petrecute împreună, Iisus i-a dus pe cei unsprezece apostoli în afara Ierusalimului, în Vitania şi, pe Muntele Măslinilor, Şi-a ridicat mâinile, binecuvântându-i. Făcând acest gest, S-a înălţat la Ceruri, şi un nor luminos L-a făcut nevăzut". 

Pentru ca ucenicii să nu se întristeze în urma plecării Lui, Hristos a trimis doi îngeri care li s-au arătat sub chipul unor bărbaţi înveşmântaţi în haine albe. Ei le-au zis: „Bărbaţi galileeni, ce staţi căutând spre cer? Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi, aşa va veni, cum L-aţi văzut mergând la cer!“ (Fapte 1,11). De aceea, ucenicii, încredinţaţi de a doua venire a Mântuitorului, s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare, lăudându-L şi binecuvântându-L pe Dumnezeu. Iată cum, pentru a simţi cu adevărat bucuria Înălţării Domnului, este nevoie de smerenie, aceasta fiind „calea înălţării“ fiecăruia dintre noi, pe care nu a ocolit-o nici Hristos, El coborându-Se mai întâi pe pământ în chip de om, renunţând la toate puterile Sale şi lăsându-Se răstignit.

Înălţarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru veşnicie, căci Fiul nu Se înfăţişează Tatălui numai ca Dumnezeu,ci şi ca Om.

Hristos prin Înălţarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale şi putere,ca omul să ajungă la această stare. El şade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar şi locuieşte în inima celor ce-L iubesc. Aşa putem înţelege paradoxul: Hristos este înălţat şi în drum spre înalţare cu fiecare dintre noi.

Tradiţii şi obiceiuri de Înălţare

Pe lângă semnificaţia religioasă a acestui praznic, ridicarea la cer e prilej de pomenire a eroilor neamului şi de îmbunare a spiritelor morţilor. E şi un prilej de ritualuri vechi, în care duhurile necurate se alungă cu leuştean şi ramuri de alun.

In 2019, Inaltarea Domnului se sarbatoreste joi, 6 iunie 2019 (ortodocsi), in timp ce la catolici este joi, 30 mai 2019.

În această zi se înroşesc ouă, se pregătesc bucate, întocmai că la masă de Paşti, iar salutul este “Hristos s-a înălţat! – Adevărat s-a înălţat!”.

De Înălţare, gospodinele înroşesc ouă şi anină leuştean la porţi şi ferestre, ca să apere gospodăriile de rele. Se crede că, odată cu Domnul, se înalţă la cer şi sufletele celor adormiţi de la Săptămâna Luminată încolo, existând pericolul ca unii să rătăcească drumul. De aceea, se organizează Moşii de Ispas, când se dau de pomană bucate pentru sufletele celor duşi, sau se fac vrăji şi descântece ca să nu se întoarcă şi să devină strigoi. Are loc şi curăţirea şi împodobirea mormintelor cu flori, frunze şi ramuri de paltin.

Vezi ce alte obiceiuri şi tradiţii trebuie să respecţi pe 6 iunie 2019, de Înălţarea Domnului.