Mănăstirea Radu Vodă, aşezământ cu puteri tămăduitoare

1 59836 original jpg jpeg

Veche de aproape patru secole şi jumătate, mănăstirea Radu Vodă se numără printre cele mai frumoase lăcaşele de cult aflate în centrul Capitalei. Ea oferă linişte şi speranţă pentru zeci de credincioşi care îi trec pragul an de an.

Construită în 1568 de Alexandru al II-lea Mircea Voievod alături de doamna sa,Ecaterina,mănăstirea a purtat la început numele de Sfânta Troiţă. Ea a fost ridicată în semn de mulţumire pentru o victorie în luptă şi a fost clădită iniţial pe vatra unui schit mai vechi din lemn. Câţiva ani mai târziu,aşezământul a fost ocupat de oastea otomană şi transformat treptat în fortificaţie de luptă. Înainte de a se retrage,turcii au dărâmat până la temelie clădirea,ea rămânând abandonată timp de câteva decenii. 

Istoria lăcaşului de cult

Ani mai tâziu,abia în 1614,voievodul Radu Mihnea a început reconstrucţia lăcaşului de cult pe vechile ziduri ale bisericii Sfânta Troiţă. În vremurile domniilor fanariote,marea mânăstire Radu Vodă a devenit unul dintre cele mai bogate aşezământe religioase din ţară. Ea a fost cârmuită de mai marii vremii (egumeni greci,negustori),astfel încât din proprietatea mănăstirii au ajuns să facă parte moşii,dar şi multe prăvălii din Bucureşti. După domnia fanariotă,lăcaşul de cult a trecut prin perioade de înflorire şi de declin,după câţiva ani ea a devenit din nou ruină. Aproape 40 de ani mai târziu,ministrul Cultelor de atunci,Titu Maiorescu,reclădeşte aşezământul,care devine nu numai lăcaş de cult,ci şi Seminar Teologic.

Loc de pelerinaj pentru zeci de credincioşi

Având ca hramuri Sfânta Treime şi Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei,mănăstirea a devenit de-a lungul timpului unul dintre locurile de pelerinaj importante la care vin oameni din toate colţurile ţării. Este considerat de credincioşi ca fiind un aşezământ „în care găseşti mângâierea şi simţi puterea vindecătoare a Sfântului Nectarie“. La mănăstirea Radu Vodă ajung an de an,în special pe data de 9 noiembrie (bisericile ortodoxe îl cinstesc pe sfântul Nectarie al Eghinei),zeci de credincioşi pentru a se putea ruga la moaştele Lui,donate în anul 2010 de biserica grecească. În timp,lăcaşul a ajuns să fie cunoscut pentru puterile tămăduitoare ale incoanelor,oamenii greu încercaţi de boală venind aici să se roage pentru vindecare,iar femeile care nu pot rămâne însărcinate pentru a avea un copil.

Rugăciunea Sfântului Nectarie

O,preasfinte şi întru tot lăudate,mare făcătorule de minuni Nectarie,primeşte această puţină rugăciune de la noi,nevrednicii robii tăi. Căci cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie. Vezi,sfinte,durerile noastre,vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi bubele sufletelor şi ale trupurilor noastre. Ne rugăm ţie,Sfinte Nectarie,grăbeşte de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijină pe noi,robii tăi.Ia aminte la suspinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi,ticăloşii şi scârbiţii,că ştim,Sfinte al lui Dumnezeu,că ai pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos,dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu şi astăzi vieţuieşti luminat în împărăţia cea gătită sfinţilor,fiindcă cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat,nu a rămas neajutat“.