Postul, terapie pentru suflet

1 71349 original jpg jpeg

Postul Paştelui este prilej de reculegere, de mărturisire şi de iertare a păcatelor, este o perioadă de rugăciune şi de curăţire a trupului şi a sufletului.

Postul Mare,numit şi Păresimi,este cel mai aspru post din an,pentru că ne pregăteşte pentru cea mai profundă şi mai importantă sărbătoare creştină,Învierea Domnului. Iniţial,era ţinut înaintea Sfintelor Paşti de toţi cei care voiau să îmbrăţişeze credinţa creştină.

După această perioadă,erau botezaţi în prima zi de Paşti şi puteau intra în biserica creştină. Acum,este ţinut ca praznic al Patimilor Mântuitorului şi ne aminteşte de postul de patruzeci de zile al lui Iisus în pustie,înainte de a ieşi în lume pentru propovăduirea Evangheliei.Prilej de reculegere

Prinşi în vârtejul vieţii moderne,rareori ne mai rămâne timp pentru sufletul nostru. Tocmai de aceea,acest post mai aspru şi mai lung este un prilej de a ne curăţi spiritual de tot răul acumulat în viaţa de zi cu zi.

Ne înfrânăm pofta de mâncare,dar mai ales încercăm să nu mai fim egoişti,răi şi indiferenţi şi să fim mai receptivi la nevoile celor de lângă noi. Astfel,postul devine o adevărată terapie pe care o facem prin abţinerea de la mâncare şi mai ales prin rugăciune şi prin milostenie.

Când ne spovedim

Ca să întâmpinăm cum se cuvine Învierea Domnului,spovedania este o treaptă importantă. Fără ea,postul n-ar avea niciun rost:numai privindu-ne greşelile şi mărturisindu-le cu sinceritate,trăim bucuria curăţeniei sufleteşti. Preoţii ne sfătuiesc să mergem să ne spovedim până în Săptămâna Patimilor,când se ţin deniile,slujbe speciale de mare forţă.

Sfânta Împărtăşanie este simbolul Jertfei pe care a făcut-o Mântuitorul în Săptămâna Patimilor. Cel care se împărtăşeşte se uneşte cu Dumnezeu şi se curăţă de păcate.

Trebuie să fii vrednic de sfânta Împărtăşanie,adică să fii spovedit,să te fi căit cu adevărat pentru păcatele tale şi să crezi din tot sufletul în puterea Lui Dumnezeu. După primirea ei,se spune o mică rugăciune de mulţumire:„Mulţumesc Ţie,Doamne Dumnezeul nostru,că nu m-ai lepădat pe mine păcătosul,ci părtaş a fi Sfintelor Tale Taine m-ai învrednicit.”

Sfinţii Părinţi spun că Postul este măsura dragostei noastre faţă de Dumnezeu. De aceea,postul înseamnă mai mult decât abţinerea de la mâncare şi de la băutură. Înseamnă să încerci să fii mai bun,mai milostiv,mai atent la necazurile celor din jur şi să te schimbi în bine pentru întâmpinarea marii sărbători creştine.

"Pentru a avea folos de post şi pentru a-l trece cu uşurinţă, trebuie să-l unim cu încă două fapte bune: cu sfânta rugăciune şi cu milostenia. Postul este jertfa trupului, rugăciunea este jertfa sufletului, iar milostenia este jertfa dragostei în Hristos."Părintele Ilie Cleopa

Rugăciune din Postul Paştelui

Doamne şi Stăpânul vieţii mele,duhul trândăvirii,al grijii de multe,al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei,al gândului smerit,al răbdării şi al dragostei dăruieşte-l mie,slugii Tale. Aşa,Doamne,dăruieşte-mi să văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu,că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Dumnezeule,curăţeşte-mă pe mine păcătosul. Dumnezeule,milostiv fii mie,păcătosului. Cel ce m-ai zidit,Dumnezeule,miluieşte-mă. Fără de număr am greşit,Doamne,iartă-mă. Amin!