Important de ştiut despre certificatul verde! Cum îl obţii, cât este valabil

2 646x404 jpg jpeg

Certificatul digital COVID-19 se poate descărca, gratuit, încă de la 1 iulie 2021 şi facilitează libera circulaţie pe durata pandemiei.

Ministerul Sănătăţii eliberează certificatele prin Sistemul informatic integrat de emitere şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 (SII-CDC), mai precis accesând portalul https://certificat-covid.gov.ro, unic punct de eliberare al acestora. Dacă cineva doreşte certificatul doar în format letric, acesta se poate adresa primăriei în raza căreia îşi are domiciliul, direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor competente teritorial.

Pentru certificatele de vaccinare şi de vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizată de către solicitant cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de momentul utilizării certificatului, iar pentru certificatele de testare, solicitarea se realizează după efectuarea testului, cu cel puţin 12 sau 48 de ore înainte de momentul utilizării certificatului, în funcţie de tipul de test efectuat.

Condiţii de îndeplinit pentru obţinerea certificatului

Pentru validarea identităţii solicitantului de certificat digital sunt necesare următoarele, după caz: certificat de vaccinare (n.r. se validează la 10 zile după efectuarea schemei complete de vaccinare), certificat de testare, certificat de vindecare.

Pentru eliberarea certificatelor în cazul minorilor sub 14 ani se vor solicita, în funcţie de tipul de certificat dorit, anumite date, cu excepţia seriei şi numărului actului de identitate, precum şi completarea numelui şi prenumelui persoanei care exercită autoritatea părintească asupra minorului, conform legii, şi confirmarea faptului că există acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.

Termenul de valabilitate al certificatului digital

Certificatele digitale COVID-19, care sunt gratuite, au valabilitate, după ce au fost eliberate, după cum urmează:

•       certificatele de vaccinare – până la data de 30 iunie 2022;

•       certificatele de testare – 48 de ore, pentru testul antigen rapid şi 72 de ore, pentru testul RT-PCR;

•       certificatele de vindecare – 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms‟.

Pentru suport în emiterea certificatelor sau obţinerea altor informaţii privind utilizarea lor, sună la numărul de telefon 021.414.44.25.

@shutterstock