Cum se calculează indemnizaţia de creştere a copilului

Cuantumul idemnizaţiei reprezintă 85% din media veniturilor nete înregistrate în ultimele 12 luni, înainte de data naşterii copilului. Indemnizaţia nu poate fi mai mică de 1250 lei (sumă valabilă începând din 1 ianuarie 2018), dar nici mai mare de 8500 lei.

Formula de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei de creştere copil este următoarea: se adună sumele salariului net al unui părinte, din ultimele 12 luni, anterioare lunii de naştere a copilului,  iar suma obţinută se împarte la 12. Rezultatul, care reprezintă suma medie, se înmulţeşte cu 85, apoi se împarte  la 100. Suma pe care o obţii în urma calcului va fi cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

De exemplu, suma veniturilor pe 12 luni este 27.300. Calculul va fi urmatorul: 27.300 : 12=2.275

2275 x 85=193.375

193.375 : 100= 1.933 ( aceasta va fi suma fixă a indemnizaţiei lunare)

Cererea pentru indemnizaţia de creştere a copilului se depune la Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza localităţii, iar în Bucureşti, în sectorul unde aveţi domiciliul. Un model de cerere, poate fi printat şi completat acasă, de pe site-ul Ministerului Muncii.

Indemnizaţia de creştere a copilului se plateşte începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptăţită, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată. În cazul în care termenul menţionat mai sus este depăşit, indemnizaţia de creştere copil se acordă cu data înregistrării dosarului. Indemnizaţia nu se acordă mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creşterea copilului, ori a încetat activitatea profesională.

Mai citeşte şi: Acte necesare pentru paşaportul copilului tău

Noi reguli pentru acordarea indemnizaţiei de creştere copil

Din 6 mai 2019, s-a decis ca indemnizaţia pentru al doilea concediu de creştere să fie egală cu cea acordată în cazul primului copil, dacă o persoană solicită concediu de creştere copil la mai puţin de 12 luni de la terminarea concediului anterior.

Totodată, s-a mărit plafonul pentru veniturile ce pot fi obţinute în perioada de concediu, de la trei la cinci indemnizaţii minime, adică maxim 6.250 lei.