Acte necesare pentru eliberarea paşaportului:

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
 • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de alte documente.

Ce taxe ai de achitat?

- 258 lei - pentru persoanele cu vârstă peste 12 ani

- 234 lei - pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani

- pentru pasaportul simplu temporar: 96 lei - indiferent de vârstă.

 

Cum se poate efectua plata?

 • on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului;
 • de la oricare bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului;
 • prin mandat poştal (la orice Oficiu Poştal);
 • la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, la casieriile Instituţiilor Prefectului;
 •  la casieriile unităţilor CEC Bank.

În cât timp se eliberează paşaportul?

 • 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
 • 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

 

Mai rămâne să faci bagajul şi gata! Sunteţi pregătiţi de drum.