Cum te ajută Sfinţii Constantin şi Elena

1 46161 original jpg jpeg

Ei au fost cei care au înlăturat prigonirile asupra creştinilor. Împăratul Constantin a învăţat, chiar din evenimentele vieţii sale, că necazurile se întâmplă spre binele nostru.

"Prin acest semn vei birui"

În secolul IV,Constantin conducea Galia şi Insulele Britanice. Romaniii-au scris în taină despre asupririle la care îi supunea împăratulMaxenţiu şi l-au rugat să intervină. Atunci,Constantin a adunat oasteşi a pornit către capitala Imperiului.

Se temea de confruntare pentru că armata lui era mult mai mică decâtcea a lui Maxenţiu. S-a rugat fierbinte la Dumnezeu să-i dea izbândă.Într-o zi,la amiază i s-a arătat o cruce luminoasă pe cer desenată dinstele mai strălucitoare decât soarele,iar deasupra ei scria:„Prinacest semn vei birui”.

Constantin a poruncit ca toţi soldaţii să poarte semnul Sfintei Crucipe arme,pe steaguri,pe coifuri şi pe paveze. După o luptăîncrâncenată,l-a biruit pe tiran,care a fost nevoit să fugă. Astfel,Constantin a luat în stăpânire tot Imperiul Roman.

Primul Împărat care a legiferat botezul

Cu toate că îi aprecia pe creştini,Constantin nu se botezase încă.Pentru mântuirea lui,Dumnezeu a îngăduit să se îmbolnăvească de lepră.Mulţi doctori sau vrăjitori au încercat să-l vindece,însă fără succes.

Atunci i-au apărut în vis Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,carei-au spus să-l cheme pe episcopul Silvestru şi să asculte de învăţăturalui. Aşa a şi făcut. Episcopul l-a îndemnat să-L mărturisească peHristos ca pe Unul Dumnezeu,apoi să postească şi să se roage culacrimi. Împăratul i-a mai promis episcopului că va nimici toatetemplele păgâne şi va da din averea lui milostenie săracilor.

Într-a şaptea zi,Sfântul Silvestru l-a botezat pe Constantin. Pe cândîl scufunda în apă,pe cer a strălucit o lumină mare,mai puternicădecât soarele,şi de pe trupul lui au căzut nişte solzi,curăţându-sede lepră. Apoi,a dat lege să se boteze toţi cei ce doresc,fiind primadată când creştinii îşi puteau mărturisi liber credinţa. A mai datporuncă să se înalţe în curtea palatului său o biserică,în numeleMântuitorului Iisus Hristos.

Mama sa,Elena,a plecat la Ierusalim pentru a găsi lemnul SfinteiCruci. S-a rugat mult şi,după multe osteneli,a găsit trei cruci.Atunci tocmai trecea un convoi de înmormântare. Au luat mortul şi l-auatins de ele. Atunci când l-au atins de cea a Mântuitorului,acesta aînviat.

Părintele Cleopa,despre acest praznic

Părintele Cleopa spunea despre Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena că„sunt apostolii creştinismului din secolul IV. Prin ei Bisericaîntemeiată de Hristos a dobândit libertate”. Ei au ajutat şi larăspândirea creştinismului în Europa,Africa şi Asia.

La porunca lui Constantin au fost trimişi misionari,unii dintre eiajungând şi pe teritoriul de azi al ţării noastre,creştinându-i pe ceicare nu se botezaseră încă. Se crede că oraşul Constanţa ar fi fostînnoit de împărat. În acest loc se va înfiinţa apoi prima episcopie dinţara noastră.