Rugăciune pentru sănătate şi linişte

1 85417 original jpg jpeg

Treci prin clipe grele? Simţi că te copleşesc necazurile şi nici cu sănătatea nu stai prea bine? Atunci citeşte această rugăciune pentru sănătate şi linişte. Nu uita că suntem în Postul Paştelui şi ar fi bine, cel puţin o zi, să ţii post negru. În tot acest timp de curăţare trupească, rosteşte această rugăciune.

Rugăciune pentru sănătate şi linişte

„De vreme ce ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea şi ai răscumpărat pe om, pentru aceasta iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ţie şi-Ţi mulţumesc foarte pentru darurile cele mari, ce ai făcut la toate zidirile Tale. Cu adevărat se bucură şi se veseleşte inima mea, când stau şi cuget, că numai Tu singur eşti Dumnezeu, sfânt, înţelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins, şi în scurte cuvinte, vreo bunătate şi vreo mărire nu-Ţi lipseşte. Mă bucur încă, că Tu eşti un Dumnezeu în trei Feţe: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Să se tulbure, Domnul meu, toţi cei ce se închină la alţi dumnezei: că nu este alt Dumnezeu afară de Tine.

Pentru aceasta fă să sporească creştinii la fieştece mărire şi bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat şi Te mărturisesc şi Ţi se închină şi-Ţi slujesc pururea cu toată inima şi cu toată puterea.

O, Părinte Sfinte, miluieşte-mă! O, binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuieşte-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne nouă darul Tău şi acoperământul Tău! Aşa, Doamne şi Ziditorul meu, ascultă rugăciunile şi cererile sufletului meu cel păcătos şi dă-mi mie, smeritului şi nevrednicului, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică după porunca Ta şi după porunca Bisericii Tale şi Maicii noastre.

Dăruieşte-mi pocăinţă adevărată, pentru ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva împărăţiei Tale şi împotriva sufletului meu şi a vecinului meu. Te rog, mult milostive Doamne, să uiţi de astăzi înainte greşelile mele cele multe. După mulţimea milelor Tale, mulţumesc din toată inima mea pentru atâtea bunătăţi, ce-mi trimiţi în toate zilele, şi mai vârtos pentru înnoirea sufletului meu, pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulţimea păcatelor mele, ci mă îngăduieşti şi-mi aştepţi pocăinţa, ca un iertător bun şi milostiv. Şi încă mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi dai dar să petrec bine şi creştineşte întru această săptămână fără de a-Ţi greşi, cu gândul, cu voinţa, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea şi cinstea buneivestiri a Sfintei Maicii Tale şi a învierii Tale celei de a treia zi şi a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra Apostolilor.

Deosebi încă mă rog întru această rugăciune a mea, pentru tot sufletul creştinesc cel scârbit şi dosădit, ca să se învrednicească milei şi ajutorului Tău; încă şi pentru sfintele Tale patimi şi moartea Ta cea mărită, dă dumereală păcătoşilor, ca să se cunoască pe sine şi să se căiască de păcatele lor, să se îndrepteze cu mărturisire, să urască păcatele lor şi să se lase de ele; şi să se afle gata şi cuminecaţi, cu inima curată, în ceasul morţii lor; şi-i învredniceşte pe toţi, şi pe cei vii şi pe cei morţi veşnicei Tale împărăţii; răscumpără-i pe ei şi pe noi cu preasfânt Sângele Tău; înviază-ne cu învierea Ta; suie-ne la cer cu înălţarea Ta, pentru ca să te mărim în vecii vecilor. Amin.”

Sursa: crestinortodox.ro