Educaţia Wadorf între pro şi contra

1 70371 original jpg jpeg

Grădiniţele şi şcolile Waldorf propun o alternativă la educaţia tradiţională. Care sunt avantajele şi dezavantajele acestui tip de învăţământ găseşti în cele ce urmează.

Educaţia Waldorf,numită şi Steiner,se bazează pe filosofia lui Rudolf Steiner,fondatorul antroposofiei,o cale a cunoaşterii care aspiră la conducerea spiritualului din om la spiritualul din Univers.

Acest tip de pedagogie pune accentul pe rolul imaginaţiei în învăţare şi pe dezvoltarea ca un întreg a intelectului,a simţului artistic şi a celui practic.

Prima şcoală cu acest tip de învăţământ a fost inaugurată în anul 1919 în Germania.

În prezent,la nivel mondial există peste 1000 de şcoli independente Waldorf şi circa 2000 de grădiniţe în 60 de ţări.

Educaţia Wadorf între pro şi contra-Nu se plătesc taxe

Grădiniţele şi şcolile Waldorf  din cadrul Federaţiei Waldorf din România funcţionează la fel ca unităţile de stat,cheltuielile de salarizare ale profesorilor şi de întreţinere a clădirilor fiind acoperite de stat. Părinţii sunt organizaţi în asociaţii pentru ca grădiniţele şi şcolile să funcţioneze cât mai bine. La grădiniţă se plătesc mesele de peste zi,ca la una normală de stat,iar la şcoală se fac donaţii către asociaţie,pentru procurarea materialelor necesare. Mai multe detalii despre unităţile şcolare din localitatea ta găseşti la adresa:http://waldorf.ro/unitati-scolare/.

Educaţia Wadorf între pro şi contra-Nu se pune accent pe teme stufoase şi note

Dacă în învăţământul tradiţional copiii primesc multe teme şi învaţă mai mult acasă,în şcolile Waldorf se mizează pe învăţarea în timpul cursurilor,iar în loc de note elevii primesc la finalul fiecărei clase o descriere din partea învăţătoarei sau a profesorului.

Principalele discipline (limbă română,istorie,geografie,biologie,matematică,fizică,chimie) se predau în perioade de două săptămâni până la o lună,câte două ore pe zi. Scopul este să fie aprofundată mai bine materia. Pe de altă parte sunt prezente permanent în orar două limbi străine,muzica,sportul,artele,cursurile de exersare a cunoştinţelor de la disciplinele principale. Cunoştinţele acumulate la fiecare nivel de învăţământ (clasele a IV-a,a VIII-a,a XII-a) sunt la acelaşi nivel cu cele din învăţământul clasic de stat.

Educaţia Wadorf între pro şi contra – Nu există manuale

În locul unui manual pentru fiecare materie în parte,şcoalaWaldorf propune elevilor să se documenteze din mai multe surse care tratează subiectele pe care le studiază la un anumit curs. Acest fapt permite profesorilor să adapteze lista de cărţi şi nivelul predării la cel la care care se află elevii din fiecare clasă.

Educaţia Wadorf între pro şi contra-Criteriile de admitere nu sunt transparente

Pentru admiterea într-o şcoală Waldorf,se depune cerere la secretariatul şcolii,după care are loc un interviu de prezentare a pedagogiei pentru părinţi şi-n care sunt evaluate capacităţile şcolare ale copilului. După aceea,se decide dacă este admis sau nu,însă criteriile nu sunt foarte clare pentru părinţi. Ceea ce au observat unii este că în şcolile de tip Waldorf au şanse mai mari de admitere copiii care care au frecventat o grădiniţă Waldorf şi cei care au fraţi sau surori care învaţă deja într-o şcoală Waldorf.

Educaţia Wadorf între pro şi contra – Se pune accentul pe cursurile artistice

Un copil cu înclinaţii spre ştiinţe nu se va simţi în largul lui într-o şcoală Waldorf care mizează mai mult pe cursurile artistice şi practice. Scopul educaţieiprin arte este acela de a cultiva lucrul în echipă şi descoperirea propriilor talente.

Educaţia Wadorf între pro şi contra – Predarea în module e dificilă în unele cazuri pentru elevi

Dacă la unele materii principale,ca istoria,geografia,studiul în perioade de maximum 4 săptămâni,2 ore pe zi,permite asimilarea cunoştinţelor,în cazul limbii române şi al matematicii,este posibil să se adune destul mai multe informaţii noi,greu de acumulat şi de digerat de la o zi la alta. De aceea,este necesar un studiu aprofundat acasă,deci o mai mare implicare a părinţilor.