Magii de la Răsărit au vestit venirea pe lume a Mântuitorului

Se spune că, în urmă cu mai bine de 2.000 de ani, cei trei magi de la Răsărit au văzut pe cer o stea albă. Era Steaua de la Betleem, care vestea venirea pe lume a Mântuitorului. 

image

Numai în Evanghelia apostolului Matei se face referire la magii de la Răsărit, dar fără a fi menţionate nici numărul, numele ori înfăţişarea lor, nici ţara din care au pornit: „Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui.‟ (cap.2, 1-2). „Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intratând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.‟ (cap.2, 9-12). În acea vreme, împăratul ordonase un recensământ. Fecioara Maria şi Iosif plecaseră spre Betleem, cetatea natală. Odată ajunşi, n-au găsit adăpost decât într-un staul pentru vite. Acolo, a fost născut Fiul lui Dumnezeu, vegheat de animale.

Citește și: Cum te rogi ca să obții ce-ți dorești. Există patru feluri de rugăciuni  

Numele magilor provine din Evanghelia armeană

Cum, în Sfântele Evanghelii, nu se dădeau prea multe detalii cu privire la magi, cercetătorii au presupus că, la baza menţionării lor în Evanghelia după Matei, stă, de fapt, o legendă. Magii erau cunoscuţi ca învăţaţi ai acelor vremuri, care citeau în stele şi cunoşteau multe limbi străine. Nimeni nu a putut spune cu exactitate de unde veneau şi ce înseamna „la Răsărit‟. S-a presupus că proveneau din Babilon, Persia sau Arabia. Numărul lor a derivat de la cel al darurilor pe care le-au adus. În Evanghelia armeană a copilăriei lui Hristos, o scriere a cărei autenticitate nu a fost stabilită încă (scriere apocrifă), cei trei magi erau regi: Melkon al Persiei, Gaspar al Indiei şi Baltazar al Arabiei.

Pilda prezenţei magilor în Evanghelia după Matei

Dincolo de a fi doar o simplă legendă, apariţia magilor în Evanghelia după Matei este o pildă. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-un extras din „Omilii la Matei“ a interpretat tâlcul prezenţei lor: „Să ne depărtăm de lucrurile pământeşti, că şi magii, atâta vreme cât erau în Persia, vedeau numai steaua; dar când s-au depărtat de Persia, au văzut pe Soarele dreptăţii! Să ne eliberăm de obiceiurile cele păgâneşti, ca să vedem pe Hristos; că şi magii nu L-ar fi văzut dacă nu s-ar fi depărtat de ţara lor. (…) Să ne ridicăm şi noi! Lasă-i pe toţi ceilalţi să se tulbure! Noi să alergăm la casa Pruncului! (…) Că şi magii n-ar fi scăpat de primejdia care venea din partea împăratului, dacă n-ar fi văzut Pruncul. Înainte de a-L vedea, erau înconjuraţi din toate părţile de frică, de primejdii, de tulburări; după ce I s-au închinat, linişte şi siguranţă!“.

Citește și: Ce au mâncat Iisus și apostolii săi la Cina cea de taină 

Tâlcul darurilor magilor

Darurile aduse de magi Pruncului Sfânt au o semnificaţie deosebită. Aurul era simbolul recunoşterii lui Iisus ca Împărat. În acelaşi timp, aurul semnifică milostenia despre care Sfinţii Părinţi spuneau că „este cheia cu care descuiem uşile raiului“. Tămâia indică slava adusă Mântuitorului. Prin acest dar, magii arătau că Îl consideră mare preot. Smirna întărea legătura lui Hristos cu viaţa pământeană şi faptul că era muritor, deoarece aceasta era utilizată în ritualurile de înmormântare. Acest dar simbolizează jertfa Sa pentru păcatele oamenilor, al lacrimilor, răbdării şi iertării Divine. 

Sursă foto: Pinterest