Există păcate de neiertat?

1 47494 original jpg jpeg

Păcate, greşeli de neiertat – iată câteva cuvinte care-ţi strecoară în suflet teama de pedeapsă şi o întrebare ascunsă: oare orice am greşit poate fi iertat?

Te-ar mai putea interesa:

Sfânta Maria Egipteanca,pildă de pocăinţă

Sfânta Împărtăşanie te apără de rele

„Nu e păcat să mănânci,ci să mănânci fără înfrânare,nici să priveşti curat,ci să priveşti cu invidie,cu mândrie şi cu poftă”,spunea Sfântul Antonie cel Mare,enumerând astfel câteva dintre păcatele omeneşti:lăcomia,invidia,trufia. Dar cât se mai respectă acum aceste învăţături?

Viaţa ne-a alungat unele rânduieli,cum ar fi cele legate de căsătorie,iar femeile folosesc contracepţia şi sunt libere să facă avort,încălcând astfel morala creştină. Oare vor primi iertare cei care trăiesc schimbând „regulile“? Părintele Vasile Creţu,de la Biserica „Sfântul Ilie“ din Bucureşti,ne va aminti că Dumnezeu este în primul rând iubire care iartă.

De ce avem nevoie de iertare?

Cuvântul „iertare“ înseamnă a curăţa,a scuza,a anula o vină sau o datorie morală. Atunci când greşim,ne cerem iertare pentru a restabili relaţia cu persoana faţă de care am greşit.

Pe de altă parte,cel rănit de cuvintele sau de faptele cuiva este chemat de învăţătura creştină să ierte,pentru a da o dovadă a bunătăţii,a dragostei sale,aşa cum Dumnezeu ne dă mereu dovada iertării şi a dragostei sale. Prin iertare,decidem că nu avea nimic împotriva unei persoane,în ciuda faptelor rele pe care le-a săvârşit,spune părintele Vasile Creţu.O pildă de iertare

Într-o cunoscută pildă a lui Iisus,se spune că cel mai tânăr dintre fiii unui bătrân şi-a cerut,la un moment dat,partea de avere. Atunci,tatăl a împărţit tot ce avea urmaşilor săi. După câteva zile,fiul doritor de bogăţie a plecat în lume,ducând o viaţă la întâmplare.

După ce a cheltuit totul,a ajuns păzitor de porci. În cele din urmă,s-a întors la casa părintească,zicând:

Cum putem obţine iertarea?

Prin această pildă,ni se spune,de fapt,că Domnul ne iartă toate păcatele,chiar şi pe cele grele (lepădarea de credinţă,gândul sau tentativa de sinucidere,necredinţa,avortul şi multe altele),cu condiţia ca ele să fie regretate şi recunoscute la Sfânta Spovedanie. Pentru că ne stă în putere să luptăm împotriva lor,dacă le mărturisim.

De fapt,într-un sens mai larg,orice am greşi poate fi îndreptat,dacă ne privim lucid faptele şi iubim adevărul. Părintele Sofian spunea:„Toţi suntem păcătoşi,dar trebuie să avem,din când în când,această întoarcere în sine. Să ne căim,cu constatarea sinceră că suntem nevrednici. Dumnezeu nu ne face procese,cum ne fac oamenii,ci ne primeşte cu toată dragostea. Dragostea lui Dumnezeu este mai presus decât orice dragoste lumească. Niciodată nu suntem singuri,ci totdeauna cu Dumnezeu. Dumnezeu este pretutindeni şi este cu atât mai prezent în viaţa noastră,cu cât Îl chemăm mai des“.

Rugăciune de pocăinţă

Mărturisesc Ţie,Doamne Dumnezeul meu,Celui în Treime slăvit şi închinat:Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh-păcatele mele făcute în toate zilele vieţii mele şi până în ceasul de faţă cu lucrul,cu cuvântul,cu gândul,cu vederea,cu auzul,cu mirosul,cu gustul,cu pipăitul şi cu toate simţurile mele sufleteşti şi trupeşti,prin care Te-am mâniat pe Tine,Dumnezeul meu,şi am nedreptăţit pe aproapele. Pentru toate acestea,mă simt vinovat înaintea Ta şi vreau să mă pocăiesc. De aceea,cu smerenie,mă rog:iartă-mă şi mă dezleagă de toate păcatele,ca un bun şi de oameni iubitor. Amin.