Steaua sus răsare, ca o taină mare

1 48011 original jpg jpeg

An de an, în Ajunul Crăciunului, mii de pelerini se îndreaptă spre locul naşterii lui Iisus, refăcând măcar în parte drumul magilor călăuziţi de enigmatica stea vestitoare a marelui eveniment biblic.

În părţile Bethleemului,păstorii îşi pasc turmele ca pe vremea lui Iisus. Oraşul nou pare străin de spiritul locului.

Ceea ce te emoţionează sunt câmpurile golaşe şi pieţele pestriţe,unde negustorii îşi strigă muşteriii în devălmăşie,nu clădirile de beton şi însemnele timpurilor moderne.

Colinele oraşului sunt brăzdate de livezi de măslini şi de plantaţii de viţă-de-vie,ca acum 2.000 de ani.

Puţine lucruri te scot din această atmosferă biblică,mai ales că,până să intri în oraş,vizitezi mormântul Rahilei,iubita soţie a lui Iacov,şi locul unde se spune că au fost îngropaţi pruncii ucişi din nebunia lui Irod.Primii paşi în... istorie

Până la Biserica Naşterii Lui Iisus,afli cum s-a rostogolit valul istoriei pe aici. După naşterea lui Iisus,Irod dă ordin să fie ucişi pruncii de sex bărbătesc,crezând că aşa va dispărea şi Mesia.

Un masacru urmat mai târziu de altul:arabii au distrus oraşul,care a fost reconstruit mai târziu de cruciaţi. Au venit alte războaie care l-au pustiit şi,abia cu două secole în urmă,a fost din nou ridicat,devenind aproape în întregime un oraş al creştinilor.

Astăzi,Bethleemul are 11.000 de locuitori care trăiesc din agricultură şi din vânzarea suvenirurilor religioase. Privindu-le figurile,intri din nou în atmosfera biblică...

Pe drumul către biserică,îmi vine în gând istoria Naşterii:aflându-se pe drum şi venindu-i

sorocul,aici,în Bethleemul Iudeei,Sfânta Fecioară a găsit adăpost într-o peşteră folosită ca iesle. Aici s-a născut Dumnezeu cu scâncet de prunc omenesc.

Aici,păstorii au fost vestiţi printr-un înger că s-a născut Mântuitorul lumii. Aici,călăuziţi de stea,au venit şi s-au închinat Magii de la Răsărit,aducându-şi darurile:aur,smirnă şi tămâie.

Şi de aici a pornit,la porunca nebunească a lui Irod,masacrul celor 14.000 de prunci pe care Biserica îi pomeneşte la 29 decembrie. Despre toate ne dau mărturie Evangheliile,făcând din umilul Bethleem leagănul pământesc al lui Dumnezeu.

Peste toate locurile sfinte din Bethleem s-au ridicat de-a lungul veacurilor lăcaşuri de pomenire. La Beit Sihur,pe Câmpul Păstorilor,se înalţă lăcaşul ce adăposteşte Peştera Păstorilor. Apoi,mult mai impozantă,Bazilica Naşterii,ridicată peste Grota Naşterii.

Prima bazilică a fost construită de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în secolul al IV-lea,dar a fost distrusă de o răscoală a samaritenilor.

Biserica actuală a fost înălţată de Împăratul Iustinian,către anul 530,şi a scăpat neatinsă de profanatorii persani,pentru că mozaicul în care apar cei trei magi prosternaţi în faţa Pruncului reda atunci cu fidelitate straiele lor persane.

La intrarea în Bazilică te întâmpină „Uşa pocăinţei”,o deschizătură scundă,săpată în zidul gros în perioada otomană,cu scopurile de a-i împiedica pe necredincioşi să intre călare şi de a-i obliga să-şi plece capul în semn de cinstire a locului.

Odată ce ai trecut pragul,privirea caută locul sfânt în care Fecioara l-a născut pe Mântuitor. Dar acesta nu este aici,ci sub altarul central,marcat cu o stea de argint încrustată în piatră,ca simbol al stelei răsărite deasupra peşterii pentru a anunţa Naşterea lui Iisus.

Cincisprezece candele străjuiesc locul şi te învăluie într-o lumină dulce,pe care nu o mai regăseşti nicăieri. Ai ajuns într-un alt timp,pe care însă îl simţi doar până la ieşire. Acolo,te aşteaptă grăbit,prezentul.

Info

Biserica Naşterii este administrată de călugări greci,franciscani şi armeni.