De Sfântul Andrei, creştin ortodocşii nu au voie să muncească, gospodinele nu fac munci grele în casă şi nici nu au voie să spele. Tot în această zi este bine să rostim această rugăciune puternică, despre care se spune că ne fereşte de rele şi ne fereşte casa de primejdii.

În numele Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm

Horoscop 2020 - Ce trebuie să faci în funcţie de zodie ca să ai noroc şi spor în noul an

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Prof. dr. Alexandru Rafila: „Nu există suplimente alimentare care să producă în mod specific imunitate“

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.