Biserica ascetică de la Bistriţa

1 52542 original jpg jpeg

Sfântul Grigorie Decapolitul este patronul unor lăcaşuri de cult deosebite din nordul Olteniei ridicate spre a-i fi loc de odihnă, de pomenire şi de pelerinaj pentru cei care îl venerează.

În comuna Costeşti,satul Bistriţa,pe frumoasele meleaguri vâlcene se găseşte Sfânta Mănăstire  Bistriţa Olteană,locul de odihnă al moaştelor Sfântului Grigorie Decapolitul,aduse din Serbia de către domnitorul Neagoe Basarb,în 1497. În vremurile de restrişte,moaştele sale au fost ascunse într-o peşteră din apropiere,care acum îi poartă numele.

Tot în această peşteră a fost construită o biserică numită Biserica Ovidenia,cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului,iar mai târziu,în 1633 şi un schit închinat Sfinţilor Arhangheli,ctitorit de Mitropolitul Teofil,în semn de mulţumire lui Dumnezeu şi Sfântului Grigorie Decapolitul.

Peştera Sfântului Grigorie

Odinioară vatră de sihăstrie a pustnicilor de pe Valea Bistriţei,Peştera Sfântului Grigorie a devenit,în a doua jumătate a secolului al XV-lea,ocrotitoarea tezaurului Mănăstirii Bistriţa în vremuri de primejdie.

După sosirea Sfântului Nicodim de la Tismana în aceste locuri,sihaştrii s-au constituit într-o comunitate pe malul râului Bistriţa,avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Procopie. Peştera este ­atestată documentar în 1609 de către mitropolitul Matei al Mirelor,refugiat aici în urma năvălirii armatelor Principelui Gabriel Bathory.Peştera,loc de rugăciune

Ascunsă în adâncul unei peşteri care poartă astăzi numele Sfântului Grigorie Decapolitul,Biserica Ovidenia datează de la sfârşitul secolului al XV-lea şi este ctitorie a ieromonahului Macarie,egumen al Mănăstirii Bistriţa. O descoperi parcurgând un culoar lung şi strâmt,de vreo 20 de metri,spre inima grotei. Pictura ei este păstrată parţial de la prima ctitorie.

Sfântul Grigorie a fost răsplătit de Dumnezeu  pentru credinţa lui cu darul săvârşirii de minuni încă din timpul vieţii sale. Prin rugăciune,l-a vindecat pe un monah,pe nume Petru,muşcat de vipere. Tot din dragoste îi ajută chiar şi după trecerea lui la Domnul,pe toţi credincioşii care vin la moaştele lui sau la sfântul locaş ridicat în peştera care-i poartă numele.

Rugăciune către Sfântul Grigorie Decapolitul

O,Părinte Sfinte,Prea Cuvioase Grigorie,plăcutule al lui Hristos şi ajutătorul tuturor celor în nevoi,care în viaţa ta pe pământ după Evanghelie ai fost lumina lumii,iar după moarte,din purtarea de grijă a lui Dumnezeu,ai fost dat păzitor acestei ţări creştineşti prin aducerea sfintelor tale moaşte,primind acum acest puţin dar de la noi smeriţii,mijloceşte către Dumnezeu ca în veacul acesta să ne izbăvească de toată primejdia şi neputinţa,iar în cel viitor de veşnicele chinuri şi împreună cu tine să ne învrednicească în pământul celor vii să cântăm Lui:Aliluia.