După Bobotează, în 8 dimineţi se bea aghiazma mare, pe nemâncate

2 profimedia 0221171909 jpg jpeg

An de an, în ziua de 6 ianuarie, are loc marele praznic al Bobotezei, care reuneşte întreaga suflare creştină. Nu întâmplător este urmată de o altă mare sărbătoare, cea al Sfântului Ioan, care a săvârşit botezul Mântuitorului Hristos. Apa sfinţită în ziua Botezului Domnului, numită aghiazma mare, este un simbol al apei Iordanului sfinţite prin botezul lui Iisus.

Marea sărbătoare a Bobotezei aminteşte de momentul în care Fiul lui Dumnezeu, ajuns la vârsta de 30 de ani, s-a apropiat de apa râului Iordan şi de Sfântul Ioan şi a primit botezul pocăinţei, într-un act simbolic prin care a preluat păcatele omenirii pe care le-a răscumpărat prin vărsarea propriului Său sânge. Sfântul Ioan Botezătorul a ezitat iniţial să-L boteze pe Cel fără de păcat şi L-a oprit, spunând: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?“ (Matei 3, 14), deoarece sfântul purta asupra sa păcatul strămoşesc. Răspunsul lui Iisus a dezvăluit necesitatea de a se împlini voia lui Dumnezeu ca Fiul său să Mântuiască lumea: „Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea.“ (Matei 3,15). În timpul botezului, Însuşi Dumnezeu cel Întreit s-a arătat: Tatăl, Care a rostit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit“, Fiul, prin prezenţa sa trupească, şi Sfântul Duh, pogorât în chip de porumbel. De aceea, această sărbătoare se mai numeşte şi Epifania sau arătatea lui Dumnezeu.

Motivul sfinţirii apelor de Bobotează

După Sfânta Liturghie, din ziua de Bobotează, preotul face o slujbă specială în amintirea evenimentului extraordinar al arătării lui Dumnezeu care a avut loc în timpul vieţii pe pământ a Mântuitorului Hristos. Vase mari sunt umplute cu apă proaspătă care va deveni aghiazma mare. Cuvintele rugăciunii de sfinţire a apei arată puterile conferite acesteia: „Şi-i dă ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului. Fă-o izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare a puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toţi cei ce se vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor‟. O parte din apa sfinţită la această dată este folosită chiar de preot pentru a stropi credincioşii veniţi la slujba de Bobotează, apoi va fi adusă şi la botezarea copiilor din următoarea perioadă. O altă parte este dată credincioşilor pentru a le fi de folos tot anul.

Cum se foloseşte aghiazma mare

Opt zile de la momentul sfinţirii, se bea aghiazma mare în fiecare dimineaţă, pe nemâncate, apoi se face o închinăciune. Evită să bei din ea după ce ai mâncat, s-o arunci sau s-o verşi. După 14 ianuarie, apa sfinţită se păstrează la icoană, într-o sticlă curată, cu un fir de busuioc în ea. Din ea se va mai lua la sărbătorile mari, după spovedanie, şi în zilele de post. Chiar şi atunci când preotul opreşte un credincios de la împărtăşanie, acesta poate lua aghiazmă şi anafură, dar întotdeuna în această ordine. Există de mult credinţa că bolnavii se pot însănătoşi dacă beau din apa sfinţită la Bobotează. Tot despre apa sfinţită în ziua botezului Domnului se mai spune că alungă patimile şi dezleagă păcatele, de aceea este benefică acelora care suferă din cauza dependenţelor de orice fel.

Diferenţa dintre Taina Botezului şi Bobotează

Înainte de Rusalii sau Pogorârea Sfântului Duh asupra celor Sfinţilor Apostoli botezul Sfântului Ioan Botezătorul făcut prin afundarea în apele Iordanului era o mărturisire a renunţării la viaţa plină de păcate, la credinţa în idoli şi a credinţei în venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Odată cu Cincizecimea, Sfinţii Apostoli au primit binecuvântarea de a propovădui credinţa în Dumnzeu şi de a boteza în numele Sfintei Treimi prin ceea ce şi astăzi ştim că este prima dintre cele 7 Sfinte Taine denumită Taina Sfântului Botez, săvârşită spre mântuirea sufletelor, în temeiul celor scrise în Sfânta Scriptură: „Dacă nu se va naşte cineva din apă şi din duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu‟ (Ioan 3,5). Prin scufundarea de trei ori în apă, în numele Sfintei Treimi, fiecăruia i se iartă păcatul strămoşesc şi i pune pe umeri haina botezului. De fiecare depinde cât de curată va păstra această haină, pe care o va purta până la Judecata de Apoi. Botezul este şi o poartă către Împărăţia Domnului. De aceea, cel botezat este adus în faţa altarului şi împărtăşit.

@profimedia