Rugăciune către Sfinţii 40 de Mucenici

1 73608 original jpg jpeg

Pe data de 9 martie se face pomenirea celor 40 de mucenici din Sevastia, care erau soldaţi creştini, aflaţi în slujba împăratului roman Licinius.

Data de 9 martie a fost din primele veacuri consfinţită de Biserică drept zi de pomenire a acestor bravi mucenici,aşa cum aflăm din Sinaxarul constantinopolitan,din Bibliotheca haghiographica Graeca sau din Martirologiul ieronimian.

Viaţa celor 40 de mucenici:

În ceata Mucenicilor strălucesc Sfinţii şi Slăviţii Patruzeci de Mucenici. Aceştia au suferit martiriul pentru Hristos în timpul împăratului roman Liciniu (308-324) în localitatea Sevastia / Sebastia din Armenia. Au fost aruncaţi într-un lac pentru ca să îngheţe în noaptea geroasă a zilei de 9 martie a anului 320,iar apoi au fost arşi de vii într-un cuptor aflat în acele locuri.

Citeşte şi:Rugăciune pentru înţelegere şi dragoste între soţi

Sfinţii 40 de Mucenici au trăit în vremea crudului împărat Licinius (308-324). Erau din neamuri diferite,însă toţi erau soldaţi creştini,făcând parte din Legio XII Fulminata,care staţiona la Melitene,în Armenia.Pentru că au refuzat să jertfească idolilor,mărturisind credinţa în Hristos,au fost aduşi la cercetare în faţa conducătorului garnizoanei din Capadocia,păgânul Agricola:„Cum v-aţi arătat ascultători către mai marii voştri în războaie,aşa să ascultaţi şi acum porunca împăratului,aducând jertfă zeilor”.Kyrion,căpetenia celor 40,a răspuns:„Cum am luptat şi am biruit pe vrăjmaşi pentru împăratul pământesc,tot aşa vom lupta şi pentru Împăratul ceresc,împotriva vrăjmaşilor Lui”.

Citeşte şi:Puterea rugăciunii soţiei pentru soţ

Rugăciunea Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia:

Veniţi,popoare,să-i cinstim cu evlavie pe Sfinţii lui Dumnezeu,pe cei patruzeci de Mucenici din Sevasta,care pentru lupta lor au dobândit cununi luminoase şi nestricăcioase. O,voi,care vă bucuraţi de cinstirea întregii Biserici,care aţi dobândit de la Dumnezeu darul facerii de minuni prin moaştele voastre,fiţi ocrotitorii noştri,ai celor ce vă cinstim pomenirea.

Rugaţi-vă pentru noi,fericiţilor Mucenici,ca să dobândim tărie în lupta cu patimile,răbdare în îndurarea necazurilor,credinţă nestrămutată în făgăduinţele Domnului,smerenie adevărată şi mântuirea sufletelor noastre.

Nu ne lăsaţi pe noi să cădem fără de ridicare în adâncul deşertăciunii acestei lumi,nu ne lăsaţi să ni se împietrească de tot inimile în nepăsarea timpului în care trăim,nu lăsaţi să îngheţe inimile în viforul acestui veac. Zid de apărare să fiţi împrejurul nostru şi loc de scăpare din cursele vrăjmaşului.

O,preacinstit Sobor,tămăduieşte neputinţele noastre,ale credincioşilor slăbiţi pe cale,ca să nu ne biruiască şi să nu ne batjocorească necuratul vrăjmaş,care încearcă în tot chipul să ne abată de la lupta cea mântuitoare.

Voi,Sfinţilor Mucenici,care toate le-aţi suferit cu îmbărbătarea Duhului Sfânt,în credinţă şi rugăciune îndelungată,nu încetaţi să ne întăriţi şi pe noi,cei ce ne minunăm de tăria sufletelor voastre strigând Domnului:Slavă Ţie,Dumnezeul nostru,Preasfântă Treime,Cel ce Te proslăveşti în sfinţii Tăi,slavă Ţie!