Rugăciune pentru a avea copii. Cele mai puternice 4 rugi

rugăciune pentru a avea copii jpeg

Dacă te numeri printre femeile care vor să devină mame, însă bucuria întârzie să apară, îndreaptă-ţi rugăciunile spre Dumnezeu, Maica Domnului şi alţi sfinţi: încearcă o rugăciune pentru a avea copii. Rugile le ajută pe femei să rămână însărcinate, dându-le prunci sănătoşi şi puterea de a-i creşte.

Protectorii femeilor care vor să aibă urmaşi,potrivit preoţilor,sunt Maica Domnului,Sfântul Stelian,Sfântul Nectarie Taumaturgul,Sfântul Anton şi Sfântul Efrem cel Nou. Lor trebuie să te rogi cu ardoare,pentru ca dorinţa de a avea prunci sănătoşi să nu mai fie doar un vis.

Rugăciune pentru a avea copii. Rugăciune către Dumnezeu

Dacă îţi doreşti foarte mult să devii mamă,spune în fiecare seară această rugăciune pentru a avea copii. Vei vedea că ruga ta nu va rămâne fără răspuns!

Auzi-ne pe noi,Milostive şi Puternice Doamne,ca prin rugăciunile noastre să se reverse harul Tău asupra noastră. Fii milostiv,Doamne,adu-Ţi aminte de porunca Ta,ca să se înmulţească neamul creştinesc,şi fii nouă ocrotitor milostiv,ca să se păstreze prin puterea Ta ce ai rânduit Tu. Tu ai făcut cu puterea Ta din nimic şi ai pus început lumii,l-ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi ai sfinţit Taina Căsătoriei prin care se preînchipuie taina unirii lui Hristos cu Biserica. Auzi-ne pe noi,Milosârde,pe robii Tăi care suntem uniţi prin Taina Căsătoriei şi cerem ajutorul Tău,revarsă mila Ta asupra noastră,ca să vedem pe fiii fiilor noştri până în neamul al treilea şi chiar al patrulea şi să ajungem până la adânci bătrâneţi şi să se învrednicească de Împărăţia Cerurilor prin Domnul nostru Iisus Hristos,Căruia I se cuvin toată slava,cinstea şi închinăciunea împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.

Cele mai puternice rugăciuni pentru a avea copii. Rugăciunea soţilor către Maica Domnului

Fecioara Maria este protectoarea fetelor necăsătorite,a femeilor însărcinate,a mamelor şi a copiilor. Aşa că,roagă-te şi Preafericitei pentru a rămâne însărcinată.

O,Preasfântă Fecioară,Care străluceşti prin curăţie Cerească,Ajutătoare bună a lumii,dintru Tine a strălucit Soarele Dreptăţii,Hristos Dumnezeul nostru! Te fericim şi Te proslăvim,că Tu eşti Cortul Lui Dumnezeu şi prin Tine S-a sălăşluit între noi,ca să fim poporul Lui! Tu eşti Uşa Cerească prin care iar ni s-au deschis uşile Raiului! Tu eşti Scară Cerească prin care Dumnezeu S-a pogorât pe Pământ! Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre,ca să ne izbăvim de focul cel veşnic al gheenei! Dăruieşte-ne şi nouă,Preacurată,precum lui Simeon,să purtăm neosândiţi în inimile noastre,pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru,să fim părtaşi pururea Preacuratului Său Trup şi Sânge! Ajută-ne să ne păzim în frica Lui Dumnezeu şi să nu întinăm Biserica trupului nostru! Maica Lui Dumnezeu,Întâmpinând totdeauna pe Fiul Tău în inimile şi în sufletele noastre,să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim şi acea Întâmpinare a Domnului nostru,împreună cu Sfinţii,ca să-L slăvim şi să-L cântăm pe Tatăl,pe Fiul şi pe Sfântul Duh,acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Rugăciune pentru a avea copii. Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou

Tot pentru aducerea pe lume a pruncilor,femeile pot să rostească seară de seară o rugăciune pentru a avea copii către Sfântul Efrem cel Nou. Preoţii spun că este bine ca pe lângă rostirea acestei rugăciuni,soţii să ţină şi post.

O,Sfinte Efrem,grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ţie,primind puţina noastră rugăciune,vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copii. Mare este darul naşterii de prunci şi mult se bucură părinţii de copiii lor! Dar,din pricina păcatelor noastre,noi suntem lipsiţi de această bucurie. Ştim că multe femei care erau apăsate de felurite boli,şi cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor va rămâne neroditor,s-au rugat ţie şi au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune veselia lor,când au văzut pruncii veniţi pe lume,după rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia bărbaţilor care,deşi aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii,au crezut mai mult în ajutorul tău,decât în ştiinţa acelora? Şi noi credem că ne poţi ajuta,chiar dacă răbdarea nostră s-a împuţinat şi credinţa noastră este puţină. „Dă-le lor pântece sterp şi sâni fără lapte”,le-a blestemat proorocul Osea pe femeile israeliţilor care au părăsit legea lui Dumnezeu. Ocroteşte-ne,sfinte,să nu cadă şi peste noi pedeapsa dumnezeiască,ci,ştiindu-ne păcatele,învaţă-ne să ne pocăim sufletele prin pocăinţă. Roagă-te pentru noi,Sfinte Efrem,ca îndreptându-ne viaţa,să primim şi bucuria de a avea copii. Şi dacă îi vom avea,să îi creştem în dreapta credinţă,fiindu-le pildă de vieţuire creştinească. Iar dacă,din pricini neştiute de noi,Dumnezeu ne va lăsa lipsiţi de acest dar,roagă-te să mergem pe calea rugăciunii,pe calea cea îngustă care duce în Împărăţia Cerurilor. Întăreşte-ne Sfinte Efrem,ca în viaţă să nu căutăm voia noastră,ci voia dumnezeiască şi în tot locul să-I aducem laudă lui Dumnezeu Celui iubitor de oameni,Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru a avea copii către Sfântul Anton

Este important ca această rugăciune pentru a avea copii să se rostească nouă marţi la rând şi să se ţină post până la apusul soarelui.

Sfinte Antoane,mângâietorul sufletelor mâhnite,priveşte cu îndurare şi vezi cum trăiesc în întristare,pentru că Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni şi eu mamă,sau dacă devin,îmi curmă bucuria,luându-mi copilul de la sân. Copiii sunt legătura de iubire dintre soţi. Mijloceşte,deci pentru mine la Domnul,ca el să ne mângaie cu un copil şi să ni-l ţină în viaţă. Eu făgăduiesc ca îl voi creşte şi educa în frica lui Dumnezeu. Sfinte Antoane,pentru dragostea pe care ai avut-o pentru pruncul Isus,dobândeşte-mi acest har. Iar dacă bunul Dumnezeu a hotărât altfel,uşurează-ne mie şi soţului meu traiul,cu haruri deosebite,ca sa fim pururi resemnaţi în voinţa lui Dumnezeu şi să ne folosim de starea noastră pentru a spori în faptele bune în folosul aproapelui. Amin.