Rusaliile, ziua de naştere a creştinătăţii

1 69880 original jpg jpeg

Anul acesta, pe 12 iunie, creştin-ortodocşii, greco-catolicii şi romano-catolicii sărbătoresc Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii.

Potrivit Noului Testament,Pogorârea Duhului Sfânt a avut loc chiar în ziua ­ rusaliilor evreieşti,la 50 de zile de la învierea Domnului. De aceea,sărbătoarea este cunoscută şi sub numele de Cinzecime. Sărbătoarea Rusaliilor pică întotdeauna într-o duminică.Pogorârea Duhului Sfânt

Tradiţia creştină spune că în ziua de Rusalii s-a născut biserica creştină. Atunci,Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Sfinţilor Apostoli,care au început să vorbească toate limbile pământului. Cea mai grăitoare descriere a momentului o face Sfântul Evanghelist Luca,în „Faptele Apostolilor“.

Astfel,cei 12 Apostoli ­s-au răspândit în lume ca să facă cunoscute învăţăturile Mântuitorului.

Duhul Sfânt este considerat Mângâietorul tuturor inimilor,fără de care nu ar fi existat Biserica,preoţii sau sfintele taine (cununia,botezul,împărtăşania). Potrivit tradiţiei ortodoxe,odată cu botezul,toţi creştinii primesc cele nouă daruri ale Sfântului Duh.

Acestea sunt daruri de descoperire (darul înţelepciunii,cel al cunoştinţei şi al deosebirii duhurilor),daruri de putere (al credinţei,al tămăduirilor şi al minunilor) şi darurile de inspiraţie (cel al proorociei,al vorbirii în alte limbi şi al tălmăcirii limbilor).

Rugăciune către Duhul Sfânt

Împărate ceresc,Mângâietorule,Duhul adevărului,Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti,Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinarea şi mântuieşte,Bunule,sufletele noastre!

Tradiţia ramurilor de nuc şi de tei

Pentru a cinsti Pogorârea Sfântului Duh,creştinii ortodocşi merg la biserică cu crengi de tei şi de nuc. Acestea simbolizează limbile de foc ale puterii Sfântului Duh,care s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli. După slujbă,ei iau crengile sfinţite şi le pun în casă,pentru a-i apăra de necazuri tot anul. La noi,credincioşii sărbătoresc Rusaliile timp de trei zile. În Ajunul Rusaliilor,se celebrează Moşii de vară,zi în care femeile de la ţară împart vase cu mâncare în amintirea morţilor.

Superstiţii de Rusalii

-În această zi,oamenii nu merg la muncile câmpului. Tradiţia spune că Rusaliile-i pedepsesc cu o boală.

-Dacă dormi sub cerul liber sau dacă te duci la fântână,vei cădea sub ­puterea ielelor.

-În unele zone ale ţării,în ziua de Rusalii se practică „udatul nevestelor“. Tradiţia spune că doar femeile care sunt stropite cu apă vor fi sănătoase tot anul.

-Nu este bine să te cerţi cu nimeni,căci vei fi luat de Iele,nişte fecioare supranaturale.

-Preoţii şi sătenii ies pe câmp pentru a sfinţi apa şi a stropi câmpul,ca să nu bată grindina.

Mozaicul religiilor

Sărbători religioase

-11 iunie – Creştinii ortodocşi şi cei greco-catolici îi pomenesc pe Sfântul Apostol Vartolomeu,unul dintre ucenicii lui Iisus,care a răspândit credinţa creştină în zona Indiei,şi pe Sfânta Varvara,protectoarea minerilor. Tot acum este şi sâmbăta morţilor – Moşii de vară.

-12 iunie – Creştinii ortodocşi,greco-catolici şi romano-catolici sărbătoresc Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli,la zece zile de la Înălţarea Domnului.

-13 iunie – La această dată,credincioşii ortodocşi şi greco-catolici prăznuiesc Sfânta Treime. Tot acum,creştinii romano-catolici îşi amintesc de Sfântul Anton de Padova,cunoscut pentru multele sale minuni.

-14 iunie – Credincioşii romano-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Valeriu şi Rufin.

-15 iunie – Creştinii ortodocşi îl pomenesc pe Sfântul Mucenic ­Isihie din Durostorum.

Dicţionar biblic

Decalog:Denumire a celor zece porunci date de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai,după ieşirea evreilor din robia Egiptului.

Maslu:Una dintre cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe,săvârşită de preoţi,prin care se împărtăşeşte credinciosului bolnav harul tămăduirii sau al uşurării suferinţelor trupeşti,întărire sufletească,speranţă şi iertare de păcate.

Sfânta Treime:După Învăţătura Bisericii,Dumnezeu cel unul în fiinţă este întreit în Persoane:Tatăl,Fiul şi Sfântul Duh. Aceste trei Persoane sunt moduri de existenţă eternă a unicului Dumnezeu. Tatăl este creator,Fiul este mântuitor,iar Sfântul Duh este sfinţitor. Din secolul al IV-lea când au avut loc conciliile de la Niceea şi de la Constantinopol,s-a statornicit definitiv învăţătura creştină,inclusiv dogma Sfintei Treimi.