Sfântul Ştefan te învaţă să ierţi

1 46896 original jpg jpeg

Venerat deopotrivă de toţi creştinii şi prăznuit de ortodocşi pe 27 decembrie, Sfântul Ştefan a devenit simbolul iertării şi al bunătăţii. Cuvântul lui este şi astăzi la fel de actual.

Pe aceeaşi temă:

Sfântul Dumitru cel nou alungă duhurile necurate

Maica Siluana predă lecţii de iertare

Sfântul Ştefan a fost unul dintre cei 72 de ucenici apropiaţi lui Hristos. Se spune despre el că învăţase la cele mai înalte şcoli ale vremii şi că era de o blândeţe rar întâlnită.

După marile evenimente care au dus la Înălţarea Domnului,a fost unul dintre cei şapte diaconi. Pe vremea aceea,această slujbă însemna că predica şi că se ocupa de ajutorarea săracilor.

Urmând pilda lui Hristos

Prin predicile sale,Sfântul i-a mâniat pe cei care nu se convertiseră la creştinism şi aceştia au pus la cale asasinarea lui. Ca şi Mântuitorul,a fost acuzat pe nedrept de blasfemie.

Sfântul Ştefan le-a răspuns celor care-l învinuiau,arătându-le din vechile Scripturi că Iisus este chiar Hristosul. În timp ce le vorbea,a privit la Cer şi a văzut,cel dintâi,cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.

Dar oamenii,chiar dacă i-au văzut faţa luminată ca una de înger,l-au bătut cu pietre. Sfântul Ştefan a urmat întocmai învăţătura Mântuitorului şi a avut puterea să se roage pentru cei ce-l omorau.

Jertfa lui arată că pilda lui Hristos nu rămăsese singură,că acea sămânţă de credinţă pe care a aruncat-o Iisus începuse să dea roadă.

Minune săvârşită după moarte

Cea mai mare minune a săvârşit-o Sfântul după trecerea la Domnul:l-a convertit la creştinism pe unul dintre prigonitori,pe tânărul Saul,care asistase la uciderea sa.

După botezul creştin,Saul a primit numele de Pavelşi a devenit „apostolul neamurilor”,fiind cel care a creştinat o mare parte din popoarele Europei şi care a scris numeroase Epistole din Scriptură. În prezent,exemplul Sfântului Ştefan rămâne la fel de viu:iertarea este calea de a trăi în armonie împreună cu cei dragi.

Mesajul său este să renunţăm la egoism,să nu lăsăm necazurile să ne îndepărteze de credinţă. Doar aşa Dumnezeu ne va ajuta în viaţa de zi cu zi şi vom simţi bucuria de a fi creştini.

Învăţătură de la Părintele Cleopa

Marele duhovnic Cleopa predica deseori creştinilor veniţi la el în acest fel:„După Mântuitorul,Sfântul Apostol Ştefan ne este cel mai bun exemplu. Nu avea mai mult de 30 de ani,dar inima lui era plină de credinţă şi ardea pentru dragostea lui Hristos.

Această dragoste sfântă şi desăvârşită s-o cerem mereu de la Dumnezeu,pentru noi şi pentru urmaşii noştri.

Dacă noi ne certăm şi ne urâm numai pentru un cuvânt,pentru o mică jignire sau pentru un lucru pământesc,care moare odată cu noi,apoi cum vom putea ierta cu adevărat marile greşeli ale semenilor noştri?”

Rugăciune către Sfântul Ştefan

„Sfinte mare mucenice al lui Hristos,Ştefane,cel ce ai proslăvit pe Dumnezeu întru mădularele tale cele muceniceşti,nu ne trece cu vederea pe noi,cei cuprinşi de nevoi şi de ispite;ci te roagă pentru noi Preamilostivului Dumnezeu ca să împace lumea şi să depărteze de la noi pe tot vrăjmaşul cel pornit asupra noastră,prin mânia lui Dumnezeu,pentru păcatele noastre.”